Özet Bilgi
Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Ünvan ve anasözleşme değişikliği, bağlı ortaklık ve finansal duran varlık satışı ve yeni yatırımlar
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.04.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Yoktur
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.01.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
20.01.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati
09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
31.01.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati
19:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum
INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KRSAN, TREKRSS00014
5,2445
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Ayrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

17.01.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Karsusan - Ayrılma Hakkı Formu.pdf
EK: 2
Karsusan-Ayrılma hakkı kullanım duyurusu.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.