BASIN BÜLTENİ-ATO telekomünikasyon sektörünün sorununa çözüm arayışını sürdürüyor
17/01/2020 18:10:41

    Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) girişimleri sonucu 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamalarından dolayı yargılanan GSM  bayilerinin sorunlarının çözümü için ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran başkanlığında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı  temsilcileri ile ATO’nun 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi
Başkan ve üyelerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi.
    ATO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında  konuşan ATO Başkanı Baran, oda yönetimi olarak sektörel sorunların  çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Meslek  komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim  görevimiz” dedi. Telekomünikasyon sektörünün 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlarının çözümü için yaklaşık  üç yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Baran, “Konuyla ilgili  bakanlıklardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşen bu toplantının,
Telekomünikasyon Meslek Komitesine mensup üyelerimizin yaşadığı  mağduriyetlerin çözümüne yönelik önemli bir adım olmasını diliyorum”  diye konuştu.
    Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu ise,  sorunlu GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası ve kaşesi  olmamasına rağmen dağıtıcı ve ana bayilerin yetkilileri ve  ortaklarının haksız yere yargılandığını söyleyerek, binlerce kişinin  mağduriyetinin giderilmesi için çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat  çekti. Alt bayilerin yaptıkları sözleşmeler de dahil olmak üzere çok  sayıda sözleşmenin muhatabı olan ana bayilerin yüklü miktarda para  cezasına maruz kaldığını belirten Bozoğlu, bu cezaların ana bayi  yetkililerinin sabıka kayıtlarına işlenmesinden doğan sorunları  aktardı.
    Toplantıda yer alan Bakanlık temsilcileri de ilgili kanun  doğrultusunda yargılama süreçlerinin işleyişini ve hukuki uygulamaları  örnek üzerinden anlatarak, sektörün mağduriyetine ilişkin çözüm  önerilerini dile getirdiler.
    Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Adalet
Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Adalet
Bakanlığı Ceza İşler Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Adalet
Bakanlığı Ceza İşler Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, İçişleri
Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Korkmaz,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Turgut Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan
Yardımcısı Aysel Kandemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığı Tüketici Hakları Daire Başkanı M. Salim Ketevanlıoğlu,
Yargıtay Başkanlığı 19. Ceza Dairesi Tetkik Halimi Seda Faydalı Çıtır  katıldı. Toplantıda sektörel soruları aktarmak üzere de 6 No'lu
Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu, Komite
Başkan Yardımcısı Erdinç Baysal, Komite Meclis Üyeleri Ali Arslan,
Fikret Göktaş, Onur Arvas, Komite Üyeleri Murat Yalçın ve Musayı Kazım
Dönmez yer aldı.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.