[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TerminationOfAnAgreementAbstract|
Sözleşme Feshi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NameSurnameOfFootballerWhoseAgreementWasTerminated|
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Ivanildo Jorge Mendes Fernandes
oda_ThePartyTerminatedTheAgreement|
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı fesih
oda_TerminationDate|
Fesih Tarihi
17.01.2020
oda_TerminationReason|
Fesih Sebebi
Karşılıklı fesih
oda_RemunarationAmount|
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.