Özet Bilgi
2018 Yılı Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
08.07.2019
Genel Kurul Tarihi
07.08.2019
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.08.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurol Plaza
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Şirket'e ait 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
5 - . Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2019 yılı hesap dönemi için Kar payı Avansı karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
10 - Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin Tadilinin karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Dilekler ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 07.08.2019 tarihinde saat 11:00' de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.09.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.