Özet Bilgi
2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
GVK'nın Geçici 67. maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde temettü dağıtımlarında menkul kıymet yatırım ortaklıkları % 0 oranında stopaj kesintisi uygulamaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012
Peşin
0,3430000
34,3
0
0,3430000
34,3
B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5
Peşin
0,3430000
34,3
0
0,3430000
34,3
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.03.2020
25.03.2020
24.03.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012
0
0
B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
160.599.284
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
42.422.903
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
64.271.268
64.974.704
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
64.271.268
64.974.704
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.248.735,2
3.248.735,2
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.022.532,8
61.725.968,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.022.532,8
61.725.968,8
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
12.204.506,56
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
42.881.047,85
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.705.559,02
4.705.559,02
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
1.231.419,37
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.414.881,52
0
2,32
0,343
34,3
B Grubu
53.670.672,89
0
87,95
0,343
34,3
TOPLAM
55.085.554,41
0
90,27
0,343
34,3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yönetim Kurulumuzun 14 Şubat 2020 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından, çıkarılmış sermayesinin % 34,30 (brüt=net) oranında, 55.085.554,41 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.