Resmi Gazete'de Bugün-18 Şubat
18/02/2020 06:21:22

YÖNETMELİKLER –– Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile
İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik –– Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile
İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik –– Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve
Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177
Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-1
Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-2
Sayılı Kararı

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.