Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
01.11.2012
İngiltere
Londra Borsası
-
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
05.12.2012
İngiltere
Londra Borsası
-
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı)
04.05.2016
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Yurt Dışı)
27.10.2016
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil
30.05.2017
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
19.09.2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı)
14.12.2017
İrlanda
İrlanda Borsası
Tahvil
30.01.2018
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Yurt Dışı)
28.03.2019
İrlanda
İrlanda Borsası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
20.05.2019
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
30.09.2019
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
18.11.2019
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
13.01.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
13.01.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
27.01.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
27.01.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı)
05.02.2020
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
24.02.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
24.02.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
25.02.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
26.02.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
02.03.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
05.03.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
12.03.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
23.03.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
3000000000
TRY
Yurtiçi
04.07.2019
04.07.2020
Nitelikli Yatırımcıya Satış
-
Bono ve/veya Tahvil
25000000000
TRY
Yurtiçi
08.08.2019
08.08.2020
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
-
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
5000000000
TRY
Yurtiçi
12.09.2019
12.09.2020
Nitelikli Yatırımcıya Satış
-
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.