[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

      Sermaye Artışından Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yerleri

      Şirketimiz Polietilen ve Tekstil alanında faaliyetlerini ve ürün yelpazesini genişletmek, portföyüne yeni ürünler katmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek yatırımlar yapmak hedefindedir. Diğer yandan yıllar içerisinde itfa sürelerini tamamlamış makineleri, yeni ve otomasyonu yüksek makineler ile değiştirerek daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretimi sağlamak, tekstil sektöründe örme kumaş imalatında ihracata yönelik siparişler için makine parkurunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  

Günümüzde yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımından elde edilecek gelir ile düşük maliyetle daha fazla hammadde satın alınarak, kapasite kullanım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan ilave alınması planlanan yeni makinaların işleyeceği hammadde ihtiyacı da daha düşük maliyet ile karşılanıp şirketimizin karlılığına katkı sağlayacaktır.

Bu amaçlar kapsamında Şirketimiz Mega Polietilen San. ve Tic. A.Ş. sermaye artırımına karar vermiş ve 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesini, 9.149.256,66 TL tutarının nakden 4.072.193,59 TL tutarının ortak Eda ÖZHAN' ın önceden firmaya nakden yatırmış olduğu tutardan mahsup edilerek karşılanmak suretiyle 13.221.450,25 TL (%100 Oranında Bedelli) artışla 26.442.900,50 TL ye çıkarılacaktır.

  

Bedelli sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı varsayımıyla elde edilecek fonun 13.221.450,25 TL olması beklenmekle birlikte, Eda ÖZHAN' ın alacağı mahsup edildikten sonra elde edilecek fiili fon tutarı 9.149.256,66 TL sermaye artırımı gelirinden 100.000 TL olması gereken masraflar düşüldükten sonra 9.049.256,66 TL olacaktır.

Eda Özhan'ın sermaye artırımı öncesinde Şirket'e vermiş olduğu 4.072.193,59 TL tutarındaki fon, aşağıda belirtilmiş olan tabloda yer alan alanlarda kullanılmış olup, Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımında elde edilecek fiili fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

  

  


Eda Özhan'dan Sağlanan Fonun Kullanım Yerleri
Fon kullanım Tutarı(TL) 
Ticari faaliyetlerden dolayı oluşan cari hesaplara yapılan ödemeler.
1.380.150,00 TL
Ticari faaliyetlere istinaden keşide edilen firma çeklerinin ödenmesi
4.071.482,20 TL
İşletme genel giderleri
495.000,00 TL
Eda ÖZHAN'a yapılan geri ödemeler
-1.874.438.61 TL
TOPLAM
4.072.193.59 TL
Sermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)
Planlanan Yatırımlar İçerisindeki Oranı (Tahmini)
Firma ortağına olan nakdi borcun ödenmesi
4.072.194
31%
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve uygun hammadde temini
5.399.257
41%
Katma değerli yeni ürün üretimi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili ar-ge yapısının güçlendirilmesi
800.000
6%
Lojistik altyapının güçlendirilmesi
400.000
3%
Yıllar içerisinde ekonomik ömrünü doldurmuş veya model ve işlevsellik olarak artık yetersiz hale gelmiş makine ve teçhizatın yenilenmesi
2.300.000
18%
Yasal çevre düzenlemeleri, pazarlama faaliyetlerine destek çalışmaları ve personel eğitimleri için destek çalışmaları
150.000
1%
TOPLAM
13.121.450,25
100%

Saygılarımızla,


Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Eda ÖZHAN

Yönetim Kurulu Başkanı


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.