EBRD ve FMO, Anadolu Etap'a 60 milyon euro kredi sağladı
02/06/2020 15:22:54

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Hollanda merkezli  kalkınma bankası FMO, Anadolu Etap’a 60 milyon Euro’luk kredi sağladı.
İlk olarak Temmuz 2016’da Anadolu Etap’a 50 milyon Euro kredi veren
EBRD, bu defa Kovid-19 sürecinde 60 milyon Euro’luk krediye imza  atarak Anadolu Etap ve Türk tarımının geleceğine duyduğu güveni  tazeledi. Anadolu Etap, iki Avrupa bankasından aldığı destekle  ‘sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler üretme’ vizyonu  doğrultusunda ülkemizde tarımsal kalkınmayı destekleyen ve ülkemize  döviz kazandıran ihracat faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam  edecek.
    Türkiye’nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap, Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) ve Hollanda merkezli kalkınma bankası FMO’nun  eşit tutarda katılımıyla toplam 60 milyon Euro değerinde kredi  sözleşmesi imzaladı. EBRD, Temmuz 2016’da Anadolu Etap’a verdiği 50  milyon Euro kredi ile Türkiye’deki ilk tarım kredisini kullandırmıştı.
Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, “Önde gelen bu iki kalkınma  bankasının desteği, öncelikle Türk tarımının geleceği olmak üzere
Anadolu Etap’ın vizyonuna duyulan güvenin, inancın önemli bir ifadesi.
Kovid-19 nedeniyle oluşan ekonomik belirsizliğe rağmen ülkemize  duyulan güvenin sembolü olmaktan mutluluk duyuyoruz”  değerlendirmesinde bulundu.

    Tarımsal kalkınmaya ve istihdama destek

    Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, Avrupa’dan sağlanan 6 yıl  vadeli 60 milyon Euro’luk desteği, ‘sağlıklı nesiller için sağlıklı  meyveler üretme’ vizyonu doğrultusunda Türkiye ve yurtdışı pazarlarda  büyümeye devam etme amaçlı kullanacaklarını söyledi. Anadolu Etap  olarak rotalarını ihracata çevirdiklerini belirten Bahadır Açık,  “Satışlarımızın yüzde 65’i ihracattan geliyor. Japonya  Avrupa ve
Amerika’yı da içeren çok geniş bir pazar ağında, 60 ülke ve 200’e  yakın müşteriye kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantresi sağlayan  bir şirketiz. Aldığımız bu destekle yurtdışı pazarlardaki rekabetçi  gücümüzü artıracağız. Sürecimizin her aşamasında akıllı ve yenilikçi  tarım uygulamalarını ve modern teknolojileri kullanarak kaliteli,  sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.
Türk ekonomisine, tarımına, kırsal kalkınmaya ve istihdama katkıda  bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    350 milyon dolar yatırım

    Anadolu Grubu ve Özgörkey Holding’in hissedarlığı ile  faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap, 2010 yılında kuruldu. Bugüne  kadar 350 milyon dolar yatırım yapan şirket, yenilikçi tarım  uygulamaları ve modern teknolojileri kullanarak Tarım 4.0  uygulamalarını ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’de 30 bin  dekar alan üzerine kurulu 8 çiftliği, 3 meyve suyu fabrikası ve 1  meyve suyu paketleme tesisi bulunan Anadolu Etap, Avrupa ve
Amerika’nın yanı sıra Uzakdoğu ve Orta Asya’daki 60 ülkeye ihracat  yapıyor. Anadolu Etap, Ocak ayından itibaren tüm lokasyonlarında
Kovid-19 ile ilgili önlem aldı. Bu önlemler sayesinde yurt içine ürün  sağlanmasında ve ihracatta bir aksaklık yaşanmadı. EBRD liderliğinde  sağlanan kredinin imzalanmasında Anadolu Etap’ın Kovid-19 döneminde  kaliteli gıda ve tarım ürünlerini kesintisiz bir şekilde müşterilerine  sağlamaya devam etmesinin yanı sıra güçlü ihracat pozisyonu,  sürdürülebilir tarım ve kalkınmaya katkısı ile kadın istihdamına  sağladığı destek de önemli rol oynadı.

    AgroAkademi ile kadın istihdamına destek

    3 bin kişiyi aşkın çalışan ile tarım ve gıda alanında Türkiye’nin  en önemli işverenlerden biri konumunda olan Anadolu Etap, her yıl  yaklaşık 2.000 mevsimlik göçer işçiye istihdam sağlıyor. Mevsimlik  işçilerin yaklaşık yüzde 70’inin kadınlardan oluşmasına da dikkat eden
Anadolu Etap, kadın iş gücünün ekonomiye katılımını sağlamak ve  kalifiye kadın çiftçi sayısını artırmak amacıyla kurduğu AgroAkademi  ile kadın çiftçilere yönelik düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.
Bugüne kadar 875 çiftçinin faydalandığı eğitimler Anadolu Etap  uzmanlarının yanında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitim
Merkezleri, üniversiteler ve  ziraat odaları ile iş birliği içinde  gerçekleştiriliyor. Anadolu Etap ayrıca mevsimlik göçer işçilerin  çocuklarının eğitimini desteklemek için 2015 yılında başlattığı MİÇO  projesi ile her yıl 200’den fazla çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.