TÇÜD: AB’nin atacağı adımlar için, daha fazla gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirlerin alınmasını zorunlu
02/06/2020 15:27:53

    Türkiye Çelik Üreticileri Derneği(TÇÜD), AB’nin atacağı adımlar  için, daha fazla gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu bildirdi.
    TÇÜD, 29 Mayıs 2020 tarihinde, AB Komisyonu tarafından Dünya Ticaret
Örgütü’ne gönderilen bildirimde, AB’nin önümüzdeki dönem için şartları  daha da kısıtlayacağı, ağırlıklı bir şekilde Ülkemizi hedef alan  yaklaşımlarını arttıracağı ve bu durumun AB bölgesine yönelik  ihracatın, önemli ölçüde gerilemesine yol açacağının anlaşıldığını bildirdi.
    TÇÜD, "Söz konusu gelişme, AB’nin atacağı adımlar için, daha  fazla gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirlerin alınmasını zorunlu  kılmaktadır." açıklaması yaptı.
    TÇÜD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi,
2020 yılının Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,3  oranında azalışla 2.3 milyon ton oldu.
    Bu durum yılın ilk 3 ay itibariyle %9,4 seviyesinde gerçekleşen  üretimdeki ortalama artışın, 4 ay itibariyle %0,1 oranına gerilemesine  yol açtı.
    2020 yılının Nisan ayında, nihai mamul tüketimi, 2019 yılının aynı  ayına kıyasla %44,1 azalışla, 1.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
    Tüketimdeki keskin düşüş, yılın ilk 3 ayında %42,3 olan tüketim  artışının, Ocak-Nisan dönemi itibariyle %15 seviyesine gerilemesine  yol açtı.
    Çelik ürünleri ihracatı Nisan ayı verilerine göre, miktarda %21,6  oranında azalışla 1.5 milyon ton, değerde ise %27,7 azalışla 1 milyar  dolar oldu.
    Ocak-Nisan döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla  ihracat, miktar itibariyle %14,4 azalarak 6.6 milyon ton, değer  itibariyle %18 azalışla 4.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
    Nisan ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden
%54,6 azalışla 563 bin ton, değer itibariyle %47,8 azalarak 504 milyon  dolar seviyesine geriledi.
    İthalattaki yüksek oranlı düşüş, yılın ilk çeyreğinde %33,3 artan  ithalatın, 4 ay itibariyle, miktar yönünden %5,6 artışla 4.2 milyon  ton, değer yönünden %4,6 azalışla 3.1 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşmesine yol açtı.
    2019 yılının ilk 4 ayında %172 olan ihracatın ithalatı karşılama  oranı, bu yılın aynı döneminde %148 seviyesine geriledi.
    Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2020 yılı
Nisan ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın  aynı ayına kıyasla, %13 azalışla 137 milyon ton oldu.  yılın ilk 4  ayında ise %4,1 azalışla, 581 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
    Koronavirüsün olumsuz etkilerinin keskin bir şeklide hissedildiği  bu dönemde Çin, çoğu büyük üreticiden ayrışarak pozitif yönde büyüme  gösterdi ve ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 
%1,3 oranında artışla 320 milyon ton oldu. İkinci sırada yer alan
Japonya’nın ham çelik üretimi %8,6 azalışla 30.7 milyon ton, üçüncü  sırada bulunan Hindistan’ın ham çelik üretimi ise %21,1 oranında  azalışla 30.1 milyon ton olarak gerçekleşti."
    TÇÜD'nin açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
    "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’den çelik ithalatını  engelleme konusunda girişimlerine devam etmektedir.
    AB Komisyonu tarafından uygulanmakta olan korunma önlemi devam  ederken, 14 Mayıs 2020 tarihinde Ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş sac  ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış ayrıca, Avrupa
Çelik Üreticileri Derneği (EUROFER) söz konusu ürüne yönelik telafi  edici işlem vergisi soruşturmasının açılması için Komisyona başvuruda  bulunmuştur.
    2020 yılının ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla,
AB’ye çelik ürünleri ihracatımız %44,4 geriler iken, sıcak haddelenmiş  sac ihracatımız %47 oranında düşmüştür. Bu dönemde AB’den çelik  ürünleri ithalatımız ise %6,5 oranında artmaya devam etmiştir.
    Ülkemizin, AB ile aramızdaki STA ve Gümrük Birliği’ne uyma  konusunda azami hassasiyet gösterdiği ortada iken,  AB’nin Ülkemize  karşı uyguladığı koruma politikalarındaki keskin tavrı  anlaşılamamaktadır. 
    Ülkemiz tarafından, AB’nin tek taraflı uygulamalarına daha fazla  kayıtsız kalınamayacağı gerekçesi ile DTÖ nezdinde panel  görüşmelerinin başlatılması ve 25 Mayıs 2020 tarihinde, AB  uygulamalarının ikili ticaret akışı üzerindeki olumsuz etkilerini en  aza indirmek ve dengeli dış ticareti sağlamak amacı ile, bazı çelik  ürünlerinin AB’den ithalatına karşı, %9 ila %17 arasında değişen ilave  vergi uygulanabileceği yönünde bildirimde bulunulması memnuniyetle  karşılanmıştır.
    Son olarak, 29 Mayıs 2020 tarihinde, AB Komisyonu tarafından Dünya
Ticaret Örgütü’ne gönderilen bildirimde, AB’nin önümüzdeki dönem için  şartları daha da kısıtlayacağı, ağırlıklı bir şekilde Ülkemizi hedef  alan yaklaşımlarını arttıracağı ve bu durumun AB bölgesine yönelik  ihracatımızın, önemli ölçüde gerilemesine yol açacağı anlaşılmaktadır.
Söz konusu gelişme, AB’nin atacağı adımlar için, daha fazla  gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirlerin alınmasını zorunlu  kılmaktadır.
    Diğer taraftan, Türkiye’nin dış ticaret açığı büyümektedir. Öncü  göstergeler, Nisan ayı ihracatımızdaki keskin düşüşün, Mayıs ayında  derinleşerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu yönü ile Maliye
Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın “Stratejik ve Ülkemizde üretim  imkânı olmayan ürünler haricinde ithalat artık eskisi gibi olmayacak”  yönündeki açıklaması, olumlu karşılanmış ve önümüzdeki aylar için ümit  verici olmuştur.
    Ancak, söz konusu açıklama yapılır yapılmaz, bu politikanın içinin  boşaltılmasına yönelik yoğun girişimler, endişe ile karşılanmıştır.
    Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin, kendi sanayilerini, hiçbir kural  tanımadan, korumaya yönelik keskin uygulamaları ortada iken, Ülkemizin  en zor günlerinde, günlük çıkarları için ithalatı sürdürmeye devam  etmek isteyenlerin, ekonomimize ve sanayimize verdikleri tahribatın  engellenmesi, hayati önem taşımaktadır."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://www.metalsmarket.net
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.