Özet Bilgi
2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
14.05.2020
Genel Kurul Tarihi
25.06.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
SARIÇAM
Adres
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yeni üyenin seçilmesi, görev süresi ve ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi.
8 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.
12 - Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.

Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
genel kurul tutanağı 2019.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun-2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Yönetim-Kurulu-Özgeçmişler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.