BASIN BÜLTENİ-UTİKAD Lojistikte Dijitalleşme ve Somut Girişimler Webinarı yoğun katılım ile gerçekleştirildi
03/07/2020 18:10:31

    Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
UTİKAD'ın Webinar serisinin üçüncüsü "UTİKAD Lojistikte Dijitalleşme  ve Somut Girişimler Webinarı" 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü gerçekleşti.
Sektörün yoğun ilgi gösterdiği webinarda dijitalleşmenin dünü, bugünü  ve geleceği değerlendirilerek, şirketlerin dijitalleşme yönünde atması  gereken adımlar, izlemeleri gereken stratejiler ve lojistikte  dijitalleşmeye ilişkin somut uygulamalar konuşuldu.
    UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur moderatörlüğünde ve soru-cevap  yöntemi ile gerçekleşen webinara, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve
İnovasyon Odak Grubu Başkanı Nil Tunasar, Dokuz Eylül Üniversitesi
Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna, TroyAvi
Danışmanlık Kurucu Başkanı Dr. Emre Serpen ve CLECAT Gümrük, Dolaylı
Vergilendirme ve BT Kıdemli Müdürü Dominique Willems konuşmacı olarak  katılım gösterdi.
    UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnovasyon Odak Grubu Başkanı Nil
Tunasar, "Özellikle 1920'li yıllardan bu yana ortaya çıkan gelişmeler  günümüzde kendini yapay zeka uygulamalarına bıraktı. Birçok alanda  ilginç gelişmeler yaşanıyor ve teknoloji hayatımızdaki payını her  geçen gün daha da arttırıyor. Bugünden nereye gideceğimiz ise merak  konusu. Bazı çalışmalar yapay zekanın hiçbir zaman insan beyninin  yerini alamayacağını savunurken bazı çalışmalar ise ilerleyen yıllarda  bazı mesleklerin tamamıyla yok olacağını söylüyor" dedi.
    Tunaşar'ın ardından sözü alan Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna ise dijitalleşmeye dair  değerlendirmelerini farklı bir bakış açısıyla dile getirdi.
"Dijitalleşme kavramından bahsediyoruz ancak bu noktada dijital  dönüşümden de bahsetmek gerekiyor. Ben temel olarak iki kavramı  ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi dijitalleşme ikincisi ise  dijital dönüşüm. Öncelikle organizasyon içinde yer alan sorunların  neler olduğu belirlenmeli, sonrasında bu dijital dönüşümün  organizasyona nasıl adapte edebileceği ve bu adaptasyonla  dijitalleşmenin nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünceleri  üzerine yoğunlaşılmalıdır. Unutmayalım ki dijitalleşme bir teknoloji  işidir ancak öncelikli olarak bir stratejik yönetim işidir.
Dijitalleşmenin ne kadar, hangi dozda ve hangi aşamada olacağı  soruları da oldukça önemlidir."
    CLECAT Gümrük, Dolaylı Vergilendirme ve BT Kıdemli Müdürü
Dominique Willems ise, kariyeri boyunca dijitalleşmeye yönelik  uygulamalar üzerinde çalıştığını ancak günümüzdeki durumun hala  istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi. Willems, "Gerçekçi olmak  gerekirse son 15, 20 yıllık süreçte çok fazla bir değişiklik görmedim.
90'lı yıllardan bu yana gelinen nokta düşünüldüğünde lojistik  sektörünün bu konu üzerinde daha çok yoğunlaşması gerekiyor" dedi.
    Toplantının ilerleyen dakikalarında ise şirketlerin attıkları  adımlar ve uygulamalar değerlendirildi.
    UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnovasyon Odak Grubu Başkanı Nil
Tunaşar, "Küresel çapta bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının
2023 yılına kadar yaklaşık 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında artış göstermesi beklenmiyor  ancak bundan sonraki süreçte IoT, robotik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu  yazıcı vb. gibi yeni teknolojilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine  yapılan harcamaların her geçen gün payını daha da artırması  bekleniyor" dedi.                         
    Tunaşar, "Büyük şirketlerin dijitalleşme süreçlerini  incelediğimizde dijital dönüşümün uzun vadede firmaların hisse  senetlerinin değerini ve karlılığı artırdıklarını görüyoruz. Dünyanın  önde gelen 7 şirketinin dijital dönüşümü, bu dönüşümün hemen  gerçekleşmediğini ancak önemli finansal etkisinin olduğunu gösteriyor.
Öyle ki lojistik süreçlerinin dijitalleşmesi ile firmaların 500 milyon  doların üzerindeki stoklarını %40'ten %25'e, teslimat maliyetlerini
%20'dan %10'a, garanti harcamalarını %25'ten %12'ye işçilik  maliyetlerini %30'den %20'ye düşürdükleri görülüyor" diye konuştu.
    TroyAvi Danışmanlık Kurucu Başkanı Dr. Emre Serpen, lojistik  süreçlerin hızlanması için dijitalleşme aşamalarına hız verilmesi  gerektiğinin atını çizdi. Dr. Serpen  "Birçok ülkede ve endüstride  dijitalleşme adımları yoğun olarak atılmış durumda ve hızlı bir  şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Tüm bunları düşündüğümüzde lojistik  sektörü de bu anlamda yapılacak çalışmalara çok fazla ihtiyaç duyuyor.
Lojistik sektöründeki dijitalleşmenin diğer endüstrilerin gerisinde  kalmasının en önemli sebebi çok katmanlı bir yapıdan oluşması. Bu  noktada lojistik şirketlerinde dijitalleşme süreçlerine yeterli bütçe  ayrılmıyor. Lojistik firmalarının birbirinden çok farklı kültüre sahip  olmaları da bir etken olarak görülüyor. Aynı zamanda firmaların IT  üzerine çalışacak elemanlarını da yetiştiriyor olmaları gerekiyor. Tüm  dünyada dijitalleşme uygulamaları her geçen gün artarak devam edecek  ve bu değişimlere uyanlar sistemde kalırken, uyamayanlar ise sistemin  dışında kalacaklar" dedi.
    Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Okan Tuna, konuşması sırasında UTİKAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi iş birliği ile yapılan "Lojistik Eğilimler ve
Beklentiler Araştırması"na da değindi.
    Prof. Dr. Tuna  "Lojistik sektörünün temsil eden firmalara gelecek
5 yılda sektörü en çok ne etkileyecek diye sorduk. Robotik ve  otomasyon sistemleri ve nesnelerin interneti cevabını aldık. Ben bu  sonuçlardan anlıyorum ki, Türkiye'de lojistik sektörü bu işin öneminin  farkında ve bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şunu da  unutmamalıyız ki dijitalleşme maliyetleri düşürecek ancak hiç  beklemediğimiz başka maliyetler de ortaya çıkacak. Ancak dijitalleşme  konularındaki çalışmaların daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum.
Taşıma İşleri Organizatörleri hem dışardaki hem kendi içindeki  verileri çok iyi bir şekilde kullanabilmeli ve kendilerine entegre  edebilmelidir. Hem kamu hem de bireysel olarak gerçekleştirilecek  çalışmalar ile birlikte bu konudaki kazanımlar büyük olacak" diye  konuştu.
    Tuna'nın ardından söz alan CLECAT Gümrük, Dolaylı Vergilendirme ve
BT Kıdemli Müdürü Dominique Willems, sunumu sırasında dijitalleşme  uygulamalarını geniş bir perspektif ile ele aldı. Willems,
Dijitalleşmede CLECAT'ın yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:
    "Veri egemenliği anahtardır ve dijitalleşme kendi başına bir hedef  olarak değil verimliliğin artması için bir araç olarak görülmelidir.
Belgelerin dijitalleşmesi konusunda odak elektronik veri değişimi  olmalıdır. Tek merkezli çözümler yerine dağıtılmış bir ağ yapısı her  zaman daha iyidir. Aynı zamanda AB teknolojik tarafsızlık uygulayarak  tek bir çözüm ve teknoloji seçmekten kaçınmalıdır."
    Bugün Avrupa'daki gümrük ve ticarete bakıldığında neredeyse  tamamen dijitalleşmiş ve otomatik bir sistem olduğunu ifade eden
Willems, "Mevcut durumda mevzuat bize çok sayıda basitleştirme  sağlıyor. AB ülkelerine baktığımızda Lojistik Performans Endeksi'nde  ilk 25 ülke içerisinde yer alıyorlar. Ancak bu durum artan güvenlik ve  güvenlik tehditleri, artan ticaret engelleri, gıda, sağlık ve çevre  sorunları gibi zorlukları da beraberinde getiriyor ve uluslararası  ticaretin büyümeye devam etmesi için yeni yollar gerekiyor" dedi.
    Webinar sırasında lojistik şirketlerinin tümünü entegre edecek bir  platformun gerekliliği dile getirilerek, dijitalleşmeye yönelik  çalışmaların geçekleştirilebilmesi için kamu kurumlarının desteğine  olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.
    "UTİKAD Lojistikte Dijitalleşme ve Somut Girişimler Webinarı"  izleyicilerin sorularının yanıtlanması ile son buldu. UTİKAD bundan  sonraki süreçte çeşitli konululardaki webinarları ile lojistik  sektörünü bilgilendirmeyi sürdürecek.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.