[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CreditRatingAbstract|
Kredi Derecelendirmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki derece yükselterek, 'BB' seviyesinden ‘BBB-' seviyesine revize etmiştir. Kredi notlarının görünümü "durağan"dır. Fitch aynı zamanda Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 'BBB-' olarak teyit ederken "negatif" olan görünümünü "durağan"a yükseltmiştir.

Bu değişiklik, Fitch'in CCI ülke tavan notu kriteri olarak, grubun yabancı para cinsinden faiz giderlerini gerektiği şekilde karşılayabilecek nakdi elde ettiği Kazakistan'ın ülke tavan notunu ("BBB+") kullanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir.. Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun görünümünün "durağan" olarak değişmesi ise Fitch'in piyasadaki zorlukların ve karantina önlemlerinin CCI'nin ana pazarlarındaki talebe etkisinin 2020-2021 döneminde sınırlı olacağı beklentisine dayanmaktadır

Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCI'nin güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etmiştir. Fitch raporunda ayrıca, CCI'nin güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını ve Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak belirtmiştir. Fitch CCI'nin derecelendirme notlarının faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini belirtirken, bununla birlikte CCI'nin bu zorlu koşullarda göstermiş olduğu güçlü performansa da işaret etmiştir.

      

Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi internet sitemizde, www.cci.com.tr, yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.