BASIN BÜLTENİ-Arval Mobility Observatory Barometre'nin 2020 yılı sonuçları açıklandı
06/07/2020 18:10:23

    Her yıl TEB Arval'in de desteğiyle, filo sektörünün durumunu  değerlendirmek ve mobilite trendlerinin geleceğine ışık tutmak  amacıyla gerçekleştirilen Arval Mobility Observatory Barometre'nin
2020 yılı sonuçları açıklandı. Arval Mobility Observatory filo ve  mobilite sektöründeki köklü araştırma ve endüstri bilgi alışverişi  platformlarından biri olarak kabul ediiyor.
    20 ülkenin dahil edildiği araştırmada bu sene, 300'ü Türkiye'den  olmak üzere toplamda 5 bin 600 filo yöneticisinin görüşlerine  başvuruldu.
    Türkiye'de filolarda araç sayıları daha az, ancak yenilenme  sıklıkları daha yüksek
    Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki şirketlerin binek ve hafif  ticari ortalama filo sayısı 44 araç iken, araştırmaya katılan diğer  ülkelerde şirketlerin ortalama filolarındaki araç sayısı 99 olarak  görünüyor. Türkiye'deki şirketlerin filo adetleri dünyadaki diğer  ülkelere göre çok daha az seviyelerde seyrediyor.
    Türkiye'deki şirketler ortalama 26 araçlık binek, 18 araçlık hafif  ticari filosuna sahipken, dünyadaki şirketler ortalama 67 araçlık  binek, 32 araçlık bir hafif ticari araç filosuna sahip.
    Türkiye'de filolardaki araçlar 4.8 yılda bir yenilenirken, diğer  ülkelerde bu süre 5.4 yıl olarak gerçekleşiyor. Yenileme sıklığı ise  özellikle orta ve büyük çaplı şirketlerde daha yüksek oranlarda  oluyor.
    10'dan az çalışanı olan küçük işletmelerde araç kullanımları  neredeyse 6 yıla kadar çıkarken, 250 ve üzeri çalışanı olan daha büyük  kurumlarda araç kullanım süreleri 4 yıla kadar düşüyor.
    Önümüzdeki dönemde Operasyonel Kiralamanın geliştirilmesi planlar  dahilinde
    Şirket araçlarının nasıl finanse edildiğinin de araştırıldığı
Arval Mobility Observatory araştırmasında Türkiye'den katılan  şirketlerin yüzde 48'inin peşin satın alımı, yüzde 16'sının  operasyonel kiralamayı, yüzde 27'sinin taşıt kredisini, yüzde 10'unun  finansal kiralamayı tercih ettiği görülüyor.
    Çalışan sayısı 99'dan az olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde
%54 ile peşin satın alım yöntemi finansman metodları arasında ön plana  çıkarken operasyonel kiralama %9 oranında tercih ediliyor.
    100 ve üzeri çalışanı olan büyük filolara sahip şirketlerde ise  operasyonel kiralamanın finansman yöntemi olarak tercih edilme oranı
%24 ile ön plana çıkıyor.
    Türkiye'den araştırmaya katılan şirketlerin filo yöneticilerine  önümüzdeki birkaç yıl içinde operasyonel kiralamayı geliştirme  tarafındaki planları sorulduğunda ise, tüm ölçeklerde bu oranın  geçtiğimiz seneye göre 8 puanlık bir artışla %40'a çıktığı görülüyor.
Bu oran da yine dünya ortalamasının üzerinde.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.