***Merkez Bankaları 2020 Yılı Faiz Hareketleri***
07/07/2020 06:00:14

Aylık      Sabit  İndirim Artırım  Toplam
--------  ------- ------- ------- -------
Ocak         43      11       1      55
--------  ------- ------- ------- -------
Şubat        29      16       2      47
--------  ------- ------- ------- -------
Mart         23      82       2     107
--------  ------- ------- ------- -------
Nisan        25      32      --      57
--------  ------- ------- ------- -------
Mayıs        29      23      --      52
--------  ------- ------- ------- -------
Haziran      38      19       1      58
--------  ------- ------- ------- -------
Temmuz        4      --      --       4
--------  ------- ------- ------- -------
Toplam      191     183       6     380

    *** Ocak ***

  Tarih                Banka                         Beklenti    Karar
----------  ---------------------------------------  --------  --------
02.01.2020  Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
08.01.2020  Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit     Sabit
            Romanya Merkez Bankası(BNRO)                Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
09.01.2020  İsrail Merkez Bankası(BOI)                  Sabit     Sabit
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
10.01.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----   -300 BP
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
14.01.2020  Kuzey Makedonya Merkez Bankası(NBRM)        -----    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
15.01.2020  Papua Yeni Gine(PNG)                        -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
16.01.2020  Güney Afrika Merkez Bankası(SARB)           Sabit    -25 BP
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                  -50 BP     Sabit
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)     Sabit    -75 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
17.01.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               ----    -200 BP
            Güney Kore Merkez Bankası(BOK)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
20.01.2020  Çin Merkez Bankası(PBOC)                    Sabit     Sabit
            Esvatini Merkez Bankası(CBOE)               -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
21.01.2020  Jamaika Merkez Bankası(BoJ)                 -----     Sabit
            Japonya Merkez Bankası(BoJ)                 Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
22.01.2020  Malezya Merkez Bankası(BNM)                 Sabit    -25 BP
            Kanada Merkez Bankası(BOC)                  Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
23.01.2020  Avrupa Merkez Bankası(ECB)                  Sabit     Sabit
            Endonezya Merkez Bankası(BI)                Sabit     Sabit
            Norveç Merkez Bankası(NORGES)               Sabit     Sabit
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
24.01.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----     Sabit
            Ermenistan Merkez Bankası(CBA)              -----     Sabit
            Nijerya Merkez Bankası(CNB)                 Sabit     Sabit
            Zimbabve Merkez Bankası(RBZ)                -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
27.01.2020  Kenya Merkez Bankası(CBK)                   Sabit    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
28.01.2020  Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR)            -----     Sabit
            Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit     Sabit
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
29.01.2020  ABD Merkez Bankası(Fed)                     Sabit     Sabit
            BAE Merkez Bankası(CBUAE)                   -----     Sabit
            Bahreyn Merkez Bankası(CBB)                 -----     Sabit
            Gürcistan Merkez Bankası(NBG)               -----     Sabit
            Katar Merkez Bankası(QCB)                   -----     Sabit
            Kuveyt Merkez Bankası(CBK)                  -----     Sabit
            Lesotho Merkez Bankası(CBL)                 -----     Sabit
            Moldova Merkez Bankası(BNM)                 Sabit     Sabit
            Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA)        -----     Sabit
            Ürdün Merkez Bankası(CBJ)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
30.01.2020  Hong Kong Merkez Bankası(HKMA)              -----     Sabit
            İngiltere Merkez Bankası(BoE)               Sabit     Sabit
            Macau Merkez Bankası(AMCM)                  -----     Sabit
            Malavi Merkez Bankası(RBM)                  -----     Sabit
            Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL)              -----    -50 BP
            Şili Merkez Bankası(BCC)                    Sabit     Sabit
            Ukrayna Merkez Bankası(NBU)               -200 BP   -250 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
31.01.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----   -200 BP
            Azerbaycan Merkez Bankası(CBAR)             -----    -25 BP
            Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----     Sabit
            Gana Merkez Bankası(BOG)                    Sabit     Sabit
            Kolombiya Merkez Bankası(BANREP)            Sabit     Sabit
            Tacikistan Merkez Bankası(NBT)              -----    +50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------

    *** Şubat ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
03.02.2020  Bahama Merkez Bankası(CBB)                  -----     Sabit
            Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             -----     Sabit
            Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
04.02.2020  Avustralya Merkez Bankası(RBA)              Sabit     Sabit
            Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
05.02.2020  Arnavutluk Merkez Bankası(BoA)              -----     Sabit
            Brezilya Merkez Bankası(COPOM)             -25 BP    -25 BP
            Honduras Merkez Bankası(BCH)                -----    -25 BP
            İzlanda Merkez Bankası(SI)                  -----    -25 BP
            Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit     Sabit
            Tayland Merkez Bankası(BoT)                 Sabit    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
06.02.2020  Çekya Merkez Bankası(CNB)                   Sabit    +25 BP
            Filipinler Merkez Bankası(BSP)             -25 BP    -25 BP
            Hindistan Merkez Bankası(RBI)               Sabit     Sabit
            Tunus Merkez Bankası(BCT)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
07.02.2020  Ruanda Merkez Bankası(NBR)                  -----     Sabit
            Romanya Merkez Bankası(BNRO)                Sabit     Sabit
            Rusya Merkez Bankası(NBR)                  -25 BP    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
12.02.2020  Belarus Merkez Bankası(NBRB)                -----    -25 BP
            İsveç Merkez Bankası(Riksbank)              Sabit     Sabit
            Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ)           Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
13.02.2020  Meksika Merkez Bankası(Banxico)            -25 BP    -25 BP
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               Sabit     Sabit
            Uganda Merkez Bankası(BAU)                  -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
14.02.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----   -400 BP
            Doğu Karayipler Merkez Bankası(ECCB)        -----     Sabit
            Lübnan Bankalar Birliği(ABL)                -----   -175 BP
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
17.02.2020  Zimbabve Merkez Bankası(RBZ)                -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
19.02.2020  Namibya Merkez Bankası (BON)                -----    -25 BP
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)    -25 BP    -50 BP
            Zambiya Merkez Bankası(BOZ)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
20.02.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----   -400 BP
            Çin Merkez Bankası(PBOC)                   -10 BP    -10 BP
            Endonezya Merkez Bankası(BI)               -25 BP    -25 BP
            Jamaika Merkez Bankası(BoJ)                 -----     Sabit
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
24.02.2020  İsrail Merkez Bankası(BOI)                  Sabit     Sabit
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
25.02.2020  Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR)            -----    +75 BP
            Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
26.02.2020  Botsvana Merkez Bankası(BOB)                -----     Sabit   
----------  ---------------------------------------  --------  --------
27.02.2020  Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----     Sabit
            Güney Kore Merkez Bankası(BOK)              Sabit     Sabit
            Mozambik Merkez Bankası(CPMO)               -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
28.02.2020  Gambiya Merkez Bankası(CBG)                 -----    -50 BP
            Papua Yeni Gine Merkez Bankası(BPNG)        -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------

    *** Mart ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
02.03.2020  Bahama Merkez Bankası(CBB)                  -----     Sabit
            Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
03.03.2020  ABD Merkez Bankası(Fed)                     -----    -50 BP
            Avustralya Merkez Bankası(RBA)              Sabit    -25 BP
            BAE Merkez Bankası(CBUAE)                   -----    -50 BP
            Bahreyn Merkez Bankası(CBB)                 -----    -50 BP
            Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----     Sabit
            Malezya Merkez Bankası(BNM)                -25 BP    -25 BP
            Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA)        -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
04.03.2020  Hong Kong Merkez Bankası(HKMA)              -----    -50 BP
            Katar Merkez Bankası(QCB)                   -----    -50 BP
            Kuveyt Merkez Bankası(CBK)                  -----    -25 BP
            Liberya Merkez Bankası(CBL)                 -----     Sabit
            Macau Merkez Bankası(AMCM)                  -----    -50 BP
            Moldova Merkez Bankası(BNM)                 -----   -100 BP
            Ürdün Merkez Bankası(CBJ)                   -----    -50 BP
            Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit     Sabit
            Kanada Merkez Bankası(BOC)                  Sabit    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
05.03.2020  Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL)              -----     Sabit
            Özbekistan Merkez Bankası                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
06.03.2020  Arjantin Merkez Bankası(BCRA)               -----   -200 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
10.03.2020  Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----   +275 BP
            Mauritius Merkez Bankası(BOM)               -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
11.03.2020  İngiltere Merkez Bankası(BOE)               -----    -50 BP
            İzlanda Merkez Bankası(SI)                  -----    -50 BP
            Moğolistan Merkez Bankası(Mongolbank)       -----   -100 BP
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
12.03.2020  Avrupa Merkez Bankası(ECB)                  Sabit     Sabit
            Ukrayna Merkez Bankası(NBU)               -100 BP   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
13.03.2020  Kanada Merkez Bankası(BOC)                  -----    -50 BP
            Norveç Merkez Bankası(NORGES)               -----    -50 BP
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   Sabit     Sabit
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                -----    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
16.03.2020  ABD Merkez Bankası(Fed)                     -----   -100 BP
            BAE Merkez Bankası(CBUAE)                   -----    -75 BP
            Bahreyn Merkez Bankası(CBB)                 -----    -75 BP
            Çekya Merkez Bankası(CNB)                   -----    -50 BP
            Güney Kore Merkez Bankası(BOK)              -----    -50 BP
            Hong Kong Merkez Bankası(HKMA)              -----    -64 BP
            Japonya Merkez Bankası(BoJ)                 -----     Sabit
            Katar Merkez Bankası(QCB)                   -----    -50 BP
            Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----     Sabit
            Kuveyt Merkez Bankası(CBK)                  -----   -100 BP
            Kuzey Makedonya Merkez Bankası(NBRM)        -----    -25 BP
            Macau Merkez Bankası(AMCM)                  -----    -64 BP
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                   -----   -300 BP
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                -----    -50 BP
            Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL)              -----    -25 BP
            Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA)        -----    -75 BP
            Şili Merkez Bankası(BCC)                    -----    -75 BP
            Vietnam Merkez Bankası(SBV)                 -----   -100 BP
            Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ)           -----    -75 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
17.03.2020  Ermenistan Merkez Bankası(CBA)              -----    -50 BP
            Fas Merkez Bankası(BKAM)                    -----    -25 BP
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----    -75 BP
            Polonya Merkez Bankası(NBP)                 -----    -50 BP
            Trinidad&Tobago Merkez Bankası(CBTT)        -----   -150 BP
            Tunus Merkez Bankası(CBT)                   -----   -100 BP
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)   -100 BP   -100 BP
            Ürdün Merkez Bankası(CBJ)                   -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
18.03.2020  Gana Merkez Bankası(BOG)                    -----   -150 BP
            Gürcistan Merkez Bankası(NBG)               -----     Sabit
            İzlanda Merkez Bankası(SI)                  -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
19.03.2020  Avustralya Merkez Bankası(RBA)              -----    -25 BP
            Azerbaycan Merkez Bankası(CBAR)             Sabit     Sabit
            Brezilya Merkez Bankası(COPOM)             -25 BP    -50 BP
            Danimarka Merkez Bankası(Nationalbank)      -----     15 BP
            Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----   -100 BP
            Endonezya Merkez Bankası(BI)               -25 BP    -25 BP
            Filipinler Merkez Bankası(BSP)              -----    -50 BP
            Güney Afrika Merkez Bankası(SARB)           Sabit   -100 BP
            Honduras Merkez Bankası(BCH)                -----    -75 BP
            İngiltere Merkez Bankası(BoE)               -----    -15 BP
            İsviçre Merkez Bankası(SNB)                 Sabit     Sabit
            Tayvan Merkez Bankası(CBC)                -125 BP    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
20.03.2020  Çin Merkez Bankası(PBOC)                   -10 BP     Sabit
            Esvatini Merkez Bankası(CBOE)               -----   -100 BP
            Norveç Merkez Bankası(NORGES)               -----   -100 BP
            Papua Yeni Gine(PNG)                        -----     Sabit
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   -----   -100 BP
            Romanya Merkez Bankası(BNRO)                -----    -50 BP
            Rusya Merkez Bankası(NBR)                  -25 BP     Sabit
            Meksika Merkez Bankası(Banxico)             -----    -50 BP
            Moldova Merkez Bankası(BNM)                 -----   -125 BP
            Namibya Merkez Bankası (BON)                -----   -100 BP
            Tayland Merkez Bankası(BoT)                 -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
23.03.2020  Bangladeş Merkez Bankası(CBB)               -----    -25 BP
            Kenya Merkez Bankası(CBK)                  -25 BP   -100 BP
            Lesotho Merkez Bankası(CBL)                 -----   -100 BP
            Şeyseller Merkez Bankası(CBS)               -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
24.03.2020  Demokratik Kongo Merkez Bankası(BCC)        -----   -150 BP
            Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit     Sabit
            Nijerya Merkez Bankası(CBN)                 Sabit     Sabit
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----   -150 BP
            Papua Yeni Gine(PNG)                        -----   -200 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
25.03.2020  Arnavutluk Merkez Bankası(BoA)              -----    -50 BP
            Tayland Merkez Bankası(BoT)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
26.03.2020  Çekya Merkez Bankası(CNB)                  -50 BP    -75 BP
            Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----    -25 BP
            Zimbabve Merkez Bankası(RBZ)                -----  -1000 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
27.03.2020  Hindistan Merkez Bankası(RBI)               -----    -75 BP
            Kanada Merkez Bankası(BoC)                  -----    -50 BP
            Kolombiya Merkez Bankası                    -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
28.03.2020  Jamaika Merkez Bankası(BOJ)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
30.03.2020  Angola Merkez Bankası(BNA)                  -----     Sabit
            Bahama Merkez Bankası(CBB)                  -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
31.03.2020  Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR)            -----     Sabit
            Laos Merkez Bankası(BOL)                    -----   -100 BP
            Şili Merkez Bankası(BCC)                    -----    -50 BP

    *** Nisan ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
01.04.2020  Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
02.04.2020  Malavi Merkez Bankası(RBM)                  -----     Sabit
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
03.04.2020  Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----   -250 BP
            Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL)              -----    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
06.04.2020  İsrail Merkez Bankası(BOI)                  -----     -15BP
            Uganda Merkez Bankası(BAU)                  -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
07.04.2020  Avustralya Merkez Bankası(RBA)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
08.04.2020  Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
09.04.2020  Güney Kore Merkez Bankası(BOK)              Sabit     Sabit
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   -----   -100 BP
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               Sabit    -25 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
10.04.2020  Tunus Merkez Bankası(BCT)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
13.04.2020  Moğolistan Merkez Bankası(Mongolbank)       -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
14.04.2020  Endonezya Merkez Bankası(BI)                Sabit     Sabit
            Güney Afrika Merkez Bankası(SARB)           -----   -100 BP
            Özbekistan Merkez Bankası                   -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
15.04.2020  Esvatini Merkez Bankası(CBOE)               -----   -100 BP
            Kanada Merkez Bankası(BoC)                  Sabit     Sabit
            Namibya Merkez Bankası(BON)                 -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
16.04.2020  Filipinler Merkez Bankası(BSP)              -----    -50 BP
            Mauritius Merkez Bankası(BOM)               -----   -100 BP
            Mozambik Merkez Bankası(CPMO)               -----   -150 BP
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----   -200 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
17.04.2020  Hindistan Merkez Bankası(RBI)               Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
20.04.2020  Çin Merkez Bankası(PBOC)                   -20 BP    -20 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
21.04.2020  Meksika Merkez Bankası(Banxico)             -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
22.04.2020  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)    -50 BP   -100 BP
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
23.04.2020  Lesotho Merkez Bankası(CBL)                 -----   -100 BP
            Rusya Merkez Bankası(CBR)                  -50 BP    -50 BP
            Ukrayna Merkez Bankası(NBU)                 -----   -200 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
27.04.2020  Japonya Merkez Bankası(BoJ)                 Sabit     Sabit
            Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
28.04.2020  Ermenistan Merkez Bankası(CBA)              -----    -25 BP
            İsveç Merkez Bankası(RİKSBANK)              Sabit     Sabit
            Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit     Sabit
            Tacikistan Merkez Bankası(NBT)              -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
29.04.2020  ABD Merkez Bankası(Fed)                     Sabit     Sabit
            BAE Merkez Bankası(CBUAE)                   -----     Sabit
            Bahreyn Merkez Bankası(CBB)                 -----     Sabit
            Katar Merkez Bankası(QCB)                   -----     Sabit
            Kuveyt Merkez Bankası(CBK)                  -----     Sabit
            Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA)        -----     Sabit
            Ürdün Merkez Bankası(CBJ)                   -----     Sabit
            Gürcistan Merkez Bankası(NBG)               -----    -50 BP
            Kenya Merkez Bankası(CBK)                   -----    -25 BP
            Zimbabve Merkez Bankası(RBZ)                -----  -1000 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
30.04.2020  Avrupa Merkez Bankası (ECB)                 Sabit     Sabit
            Botsvana Merkez Bankası(BOB)                -----    -50 BP
            Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----     Sabit
            Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----     Sabit
            Hong Kong Merkez Bankası(HKMA)              -----     Sabit
            Macau Merkez Bankası(AMCM)                  -----     Sabit
            Kolombiya Merkez Bankası                    -----    -50 BP
            Ruanda Merkez Bankası(NBR)                  -----    -50 BP

    *** Mayıs ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
01.05.2020  Azerbaycan Merkez Bankası(CBAR)             -----     Sabit
            Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
04.05.2020  Bahama Merkez Bankası(CBB)                  -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
05.05.2020  Avustralya Merkez Bankası(RBA)              Sabit     Sabit
            Malezya Merkez Bankası(BNM)                -50 BP    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
06.05.2020  Arnavutluk Merkez Bankası(BoA)              -----     Sabit
            Brezilya Merkez Bankası(COPOM)             -50 BP    -75 BP
            Papua Yeni Gine(PNG)                        -----     Sabit
            Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL)              -----    -50 BP
            Şili Merkez Bankası(BCC)                    Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
07.05.2020  Angola Merkez Bankası(BNA)                  -----     Sabit
            İngiltere Merkez Bankası(BoE)               Sabit     Sabit
            Norveç Merkez Bankası(NORGES)               Sabit    -25 BP
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
08.05.2020  Honduras Merkez Bankası(BCH)                -----     Sabit
            Madagaskar Merkez Bankası((BFM)             -----     Sabit
            Peru Merkez Bankası(BCRP)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
11.05.2020  Moldova Merkez Bankası(BCH)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
13.05.2020  Belarus Merkez Bankası(NBRB)                -----    -75 BP
            Kuzey Makedonya Merkez Bankası(NBRM)        -----    -25 BP
            Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ)           Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
14.05.2020  Meksika Merkez Bankası(Banxico)            -50 BP    -50 BP
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
15.05.2020  Gana Merkez Bankası(BOG)                    Sabit     Sabit
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
19.05.2020  Endonezya Merkez Bankası(BOG)               -----     Sabit
            Jamaika Merkez Bankası(BoJ)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
20.05.2020  Çin Merkez Bankası(PBOC)                    Sabit     Sabit
            İzlanda Merkez Bankası(SI)                  -----    -75 BP
            Tayland Merkez Bankası(BoT)                -25 BP    -25 BP
            Zambiya Merkez Bankası(BoZ)                 -----   -225 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
21.05.2020  Güney Afrika Merkez Bankası(SARB)          -50 BP    -50 BP
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                Sabit     Sabit
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)    -50 BP    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
22.05.2020  Hindistan Merkez Bankası(RBI)               -----    -40 BP
            Japonya Merkez Bankası(BoJ)                 Sabit     Sabit
            Lesotho Merkez Bankası(CBL)                 -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
25.05.2020  Esvatini Merkez Bankası(CBOE)               -----    -50 BP
            İsrail Merkez Bankası(BOI)                  Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
26.05.2020  Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
27.05.2020  Kenya Merkez Bankası(CBK)                   -----     Sabit
            Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR)            -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
28.05.2020  Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----     Sabit
            Güney Kore Merkez Bankası(BOK)             -25 BP    -25 BP
            Nijerya Merkez Bankası(CBN)                 Sabit   -100 BP
            Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit    -40 BP
            Tunus Merkez Bankası(BCT)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
29.05.2020  Bahama Merkez Bankası(CBB)                  -----     Sabit
            Gambiya Merkez Bankası(CBG)                 -----   -200 BP
            Kolombiya Merkez Bankası                    -----    -50 BP
            Liberya Merkez Bankası(CBL)                 -----   -500 BP
            Romanya Merkez Bankası(BNRO)                -----    -25 BP

    *** Haziran ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
01.06.2020  Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             Sabit     Sabit
            Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
02.06.2020  Avustralya Merkez Bankası(RBA)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
03.06.2020  Kanada Merkez Bankası(BoC)                  Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
04.06.2020  Avrupa Merkez Bankası(ECB)                  Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
08.06.2020  Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ)             -----     Sabit
            Uganda Merkez Bankası(BAU)                  -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
10.06.2020  ABD Merkez Bankası(Fed)                     Sabit     Sabit
            BAE Merkez Bankası(CBUAE)                   -----     Sabit
            Bahreyn Merkez Bankası(CBB)                 -----     Sabit
            Katar Merkez Bankası(QCB)                   -----     Sabit
            Kuveyt Merkez Bankası(CBK)                  -----     Sabit
            Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA)        -----     Sabit
            Ürdün Merkez Bankası(CBJ)                   -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
11.06.2020  Hong Kong Merkez Bankası(HKMA)              -----     Sabit
            Macau Merkez Bankası(AMCM)                  -----     Sabit
            Moldova Merkez Bankası(BNM)                 -----     Sabit
            Özbekistan Merkez Bankası                   -----     Sabit
            Sırbistan Merkez Bankası(NBS)               Sabit    -25 BP
            Ukrayna Merkez Bankası(NBU)               -100 BP   -200 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
12.06.2020  Peru Merkez Bankası(BCRP)                   Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
15.06.2020  Papua Yeni Gine(PNG)                        -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
16.06.2020  Ermenistan Merkez Bankası(CBA)              -----    -50 BP
            Fas Merkez Bankası(BKAM)                    -----    -50 BP
            Japonya Merkez Bankası(BoJ)                 Sabit     Sabit
            Polonya Merkez Bankası(NBP)                 Sabit     Sabit
            Şili Merkez Bankası(BCC)                    Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
17.06.2020  Kuzey Makedonya Merkez Bankası(NBRM)        -----     Sabit
            Namibya Merkez Bankası(BON)                 -----    -25 BP
            Mozambik Merkez Bankası(CPMO)               -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
18.06.2020  Endonezya Merkez Bankası(Bı)               -25 BP    -25 BP
            İsviçre Merkez Bankası(SNB)                 Sabit     Sabit
            Norveç Merkez Bankası(NORGES)               Sabit     Sabit
            Tayvan Merkez Bankası(CBC)                  -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
19.06.2020  Azerbaycan Merkez Bankası(CBAR)             -----    -25 BP
            Rusya Merkez Bankası(CBR)                  -50 BP   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
22.06.2020  Belarus Merkez Bankası(NBRB)                -----    -25 BP
            Çin Merkez Bankası(PBOC)                    Sabit     Sabit
            Şeyseller Merkez Bankası(CBS)               -----   -100 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
23.06.2020  Macaristan Merkez Bankası(MNB)              Sabit    -15 BP
            Paraguay Merkez Bankası(BCP)                -----    -50 BP
----------  ---------------------------------------  --------  --------
24.06.2020  Çekya Merkez Bankası(CNB)                   Sabit     Sabit
            Gürcistan Merkez Bankası(NBG)               -----    -25 BP
            Tayland Merkez Bankası(BoT)                 -----     Sabit
            Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ)           Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
25.06.2020  Fiji Merkez Bankası(RBOF)                   -----     Sabit
            Filipinler Merkez Bankası(BSP)              Sabit    -50 BP
            Honduras Merkez Bankası(BCH)                -----     Sabit
            Kenya Merkez Bankası(CBK)                   -----     Sabit
            Meksika Merkez Bankası(Banxico)            -50 BP    -50 BP
            Mısır Merkez Bankası(CBE)                   Sabit     Sabit
            Pakistan Merkez Bankası(SBP)                -----   -100 BP
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)    -25 BP     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
26.06.2020  Trinidad&Tobago Merkez Bankası(CBTT)        -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
29.06.2020  Jamaika Merkez Bankası(BoJ)                 -----     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
30.06.2020  Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR)    -----     Sabit
            Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR)            -----     Sabit
            Kolombiya Merkez Bankası                    -----    -25 BP
            Zimbabve Merkez Bankası(RBZ)                -----   2000 BP

    *** Temmuz ***

----------  ---------------------------------------  --------  --------
01.07.2020  Arnavutluk Merkez Bankası(BoA)              -----     Sabit
            Bulgaristan Merkez Bankası(BNB)             -----     Sabit
            İsveç Merkez Bankası(RİKSBANK)              Sabit     Sabit
----------  ---------------------------------------  --------  --------
06.07.2020  İsrail Merkez Bankası(BOI)                  Sabit     Sabit

BP: Baz Puan

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.