BASIN BÜLTENİ-"Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması" pandemi döneminde de devam ediyor
07/07/2020 18:12:13

    Türkiye'de Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola çıkan
"Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması" pandemi döneminde de devam ediyor.
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl da en kapsamlı Ar-Ge  tablosunu çıkararak 2019 verileri ile Türkiye'nin Ar-Ge karnesini Ekim  ayında okuyucularına sunacak. 2013 yılından bu yana Türkiye'de  inovasyon ve Ar-Ge'nin nabzını tutan tek kaynak olan Ar-Ge 250  araştırması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge'deki  trendleri ortaya koyarak, Türkiye'nin katma değer yolculuğunun hangi  noktada olduğunu gözler önüne serecek.         

    Ar-Ge 250 araştırması 7'nci yılında         

    Ar-Ge'nin Türkiye'de bir kültür meselesi haline gelmesi için son  yıllarda ciddi hamleler yapılırken, bu adımlardan belki de en anlamlı  ve de en etkilisi yedi yıldan bu yana Türkiye Ar-Ge 250 araştırması  ile atılıyor. Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan  araştırma, Ar-Ge'nin bir iklim, bir kültür meselesi olarak ele  alınması gerektiği mottosuyla ilerliyor. Turkishtime'ın her yıl en çok
Ar-Ge harcaması yapan şirketlerle ilgili olarak gerçekleştirdiği Ar-Ge
250 araştırması, Ar-Ge'ye yapılan yatırımın önemine dikkat çekerken
Türkiye'nin teknoloji seviyesinin artmasına da peyder pey katkı  sağlıyor. 2019 verileri ile Türkiye'nin Ar-Ge karnesini düzenlemek  için bu yıl da çalışmalara start veren Turkishtime, bulunduğumuz  coğrafyada Ar-Ge kültürünün oluşması için firmaları motive etmeyi  sürdürüyor. Araştırma ile Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana  yayılacağına duyulan inançla birlikte bu anlayışın, büyüme ve ihracat  gücüne de ivme kazandırması bekleniyor. Geleceği tasarlamak,  yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik  avantajı sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli bilgi  üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek, sürdürülebilir  ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola çıkılan araştırmada her şeyden öte
Türkiye'nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor.     


    Ar-Ge 250 araştırması ince eleyip, sık dokuyor         

    Türkiye Ar-Ge 250 araştırması  Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk
500 firmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kayıtlı Ar-Ge  merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'yla Ar-Ge  datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen  yanıtlar/datalar ile hazırlanıyor. Anket formunun online ortamda  doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan firmalar araştırma  konusunda deneyimli çağrı merkezi tarafından aranarak, anketlerin  doldurulması sağlanıyor. Firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcamaları,
2019 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2020  yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019  yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan  patent sayısı, faydalı model  sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2019 yılı Ar-Ge  desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel  datalarını oluşturacak.         

    Araştırma sonuçları 45 bin dataya ulaşacak         

    Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının 2019 yılı değerlendirmesi ve  sonuçları, "2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını"  olarak yayımlanırken 5 bin VIP adrese (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar,
Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 1000 firma YKB, GM, Ar-Ge
Müdürleri, TOBB, TÜSİAD, DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlikleri  yönetimleri, teknoparkların yönetimleri, üniversite rektörlükleri  dahil olmak üzere) özel olarak ulaştırılacak. Araştırma sonuçları aynı  zamanda basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca ekonomi  ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan 45 bin tekil dataya ise  dijital newsletter yoluyla iletilecek.     

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.