[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/07/2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 700.000.000.-TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/805 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 

 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.