Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.08.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
Peşin
0,0648933
6,48933
15
0,0551593
5,51593
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
Peşin
0,0649255
6,49255
15
0,0551866
5,51866
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
01.09.2020
03.09.2020
02.09.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
0
0
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 01.09.2020 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.340.005,96
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
26.355.973
26.845.920,28
4. Vergiler ( - )
-51.787
33.786,28
5. Net Dönem Kârı
26.407.760
26.812.134
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
12.014,88
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.340.005,96
1.340.005,96
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
25.067.754,04
25.460.113,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
25.067.754,04
25.460.113,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.550.000
0
* Nakit
1.550.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
35.625
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
23.482.129,04
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
165.478
0
0,66
0,0552
5,52
B Grubu
1.152.022
0
4,6
0,0552
5,52
TOPLAM
1.317.500
0
5,26
0,0552
5,52
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.