Özet Bilgi
Kar Dağıtım Kararının Genel Kurul'da onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
11.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027
0
0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019
0
0
Ek Açıklamalar
10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantımız sonucunda Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin süresinin belirsizliği nedeniyle nakit durumunda yaşanabilecek olası olumsuz gelişmelere binaen Şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU MARKA (1).pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
20.990.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
136.112
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.014.601,65
4. Vergiler ( - )
164.069
30.957,5
5. Net Dönem Kârı
4.013.182
2.045.559,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.307.889
6.583.120,01
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.013.182
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.013.182
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.013.182
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
136.112
136.112
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
3.980.414
960.447,11
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.