Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
27.07.2020
Genel Kurul Tarihi
10.09.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.09.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
EDREMİT
Adres
Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
11 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli Toplantısında 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.09.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.