***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***
05/08/2020 13:30:02

TSİ      Ülke/Kurum      Dönem                 Ekonomik Gösterge                            Önem  Beklenti   Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

10 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
0200 |İrlanda         |Temmuz          | Ulster Bank İnşaat Sektörü PMI                   |Düşük |         |     51,9|
0200 |Kuzey İrlanda   |Temmuz          | Ulster Bank PMI                                  |Yüksek|         |     42,6|
0200 |İskoçya         |Temmuz          | Royal Bank Of Scotland PMI                       |Yüksek|         |     37,1|
0300 |Yeni Zelanda    |Ağustos         | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi(Öncü)               |Düşük |         |    -31,8|
     |                |                |   ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi(Öncü)          |      |         |     -8,9|
0430 |Çin             |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    -%0,1|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %2,7|
     |                |                |   Gıda Fiyatları(Yıllık)                         |      |         |    %11,1|
     |                |                |   Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık)                     |      |         |     %0,3|
0430 |Çin             |Temmuz          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %0,4|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    -%3,0|
0500 |Çin             |Haftalık        | Konteyner Nakliye Endeksi                        |Düşük |         |   865,53|
     |                |                |   Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık)            |      |         |    -%0,6|
0700 |Malezya         |Haziran         | Kauçuk Üretimi(Ton)                              |Düşük |         |   21.044|
     |                |                |   Kauçuk Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%52,7|
     |                |                |   Kauçuk İthalatı(Ton)                           |      |         |   49.658|
     |                |                |   Kauçuk İthalatı(Yıllık)                        |      |         |   -%38,1|
     |                |                |   Kauçuk İhracatı(Ton)                           |      |         |   33.780|
     |                |                |   Kauçuk İhracatı(Yıllık)                        |      |         |   -%40,6|
     |                |                |   Kauçuk Stokları(Ton)                           |      |         |  295.146|
     |                |                |   Kauçuk Stokları(Yıllık)                        |      |         |    %66,8|
0700 |Malezya         |Haziran         | Ticari Satışlar(Yıllık)                          |Düşük |         |    %26,3|
     |                |                |   Motorlu Araç Satışları(Yıllık)                 |      |         |   %700,9|
     |                |                |   Toptan Satışlar(Yıllık)                        |      |         |     %8,0|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |    %30,5|
0700 |Filipinler      |Mayıs           | Doğrudan Yabancı Yatırımı($)                     |Düşük |         |   311MLN|
     |                |                |   Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık)            |      |         |   -%67,9|
0730 |Japonya         |Temmuz          | İflas Eden Şirket Sayısı                         |Düşük |         |      806|
     |                |                |   İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık)               |      |         |     %9,8|
     |                |                |   İflas Eden Şirket Borçları                     |      |         | 126,4MLR|
     |                |                |   İflas Eden Şirket Borçları(Yıllık)             |      |         |    %57,3|
0730 |Malezya         |Temmuz          | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton)                      |Düşük |  1,79MLN|  1,89MLN|
     |                |                |   MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık)                  |      |    -%5,0|   %14,19|
     |                |                |   MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton)                   |      |  1,74MLN|  1,71MLN|
     |                |                |   MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık)                 |      |     %2,0|   %24,91|
     |                |                |   MPOB Palm Yağı Stokları(Ton)                   |      |  1,67MLN|  1,90MLN|
     |                |                |   MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık)                 |      |   -%11,9|   -%6,33|
0800 |Estonya         |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         | -84,0MLN|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         |  1,00MLR|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         |  1,09MLR|
0800 |Malezya         |Ağustos         | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton)         |Düşük |         |  458.173|
     |                |                |   AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık)     |      |         |   -%16,8|
0800 |Finlandiya      |Haziran         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    -%1,2|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yılık)                          |      |         |    -%3,8|
0800 |Finlandiya      |Haziran         | Yeni Siparişler(Yıllık)                          |Düşük |         |   -%28,4|
0800 |İsveç           |Ağustos         | SEB Konut Fiyatları Duyarlılık Göstergesi        |Düşük |         |      -24|
0800 |Kazakistan      |Temmuz          | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 32,39MLR|
0845 |Mısır           |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                   |Yüksek|         |     %5,6|
0845 |İsviçre         |Temmuz          | İşsizlik Oranı                                   |Yüksek|         |     %3,2|
     |                |                |   Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı           |      |         |     %3,3|
0900 |Almanya         |Mayıs           | İnşaat Sektöründe Ciro(Yıllık)                   |Düşük |         |     %2,4|
     |                |                |   İnşaat Sektöründe İstihdam(Yıllık)             |      |         |     %1,0|
0900 |Danimarka       |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,1|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %0,2|
     |                |                |   AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık)                       |      |         |     %0,1|
     |                |                |   AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık)                      |      |         |     %0,3|
0900 |Danimarka       |Haziran         | Cari İşlemler Dengesi(DKK)                       |Yüksek|         |  13,3MLR|
0900 |Norveç          |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %1,4|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Aylık)                           |      |         |     %0,4|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Yıllık)                          |      |         |     %3,1|
0900 |Norveç          |Temmuz          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |    -%1,3|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |   -%14,4|
0900 |Danimarka       |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(DKK)                         |Yüksek|         |   9,2MLR|
     |                |                |   İhracat(DKK)                                   |      |         |  54,3MLR|
     |                |                |   İthalat(DKK)                                   |      |         |  45,2MLR|
0900 |Çin             |Temmuz          | Yeni Araç Satışları(Yıllık)                      |Düşük |         |    %11,6|
     |                |                |   Yeni Enerjili Araç Satışları(Yıllık)           |      |         |   -%33,1|
0900 |Romanya         |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         | -1,25MLR|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         |  3,76MLR|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         |  5,01MLR|
0930 |Avustralya      |Temmuz          | Toplam Rezerv Varlıkları($)                      |Düşük |         | 42,21MLR|
     |                |                |   Döviz Rezervleri($)                            |      |         | 32,57MLR|
1000 |Türkiye         |Temmuz          | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi               |Düşük |         |     47,5|
1000 |Türkiye         |Mayıs           | İşsizlik Oranı                                   |Yüksek|         |    %12,8|
     |                |                |   Tarım Dışı İşsizlik Oranı                      |      |         |    %14,9|
     |                |                |   Genç Nüfusta İşsizlik Oranı                    |      |         |    %26,1|
     |                |                |   İşgücüne Katılım Oranı                         |      |         |    %47,2|
     |                |                |   İstihdam Oranı                                 |      |         |    %41,1|
     |                |                |   İşsiz Sayısı                                   |      |         | 3.775MLN|
     |                |                |   Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı           |      |         |    %13,8|
1000 |Türkiye         |Haziran         | Tavuk Eti Üretimi(Ton)                           |Düşük |         |  183.616|
     |                |                |   Tavuk Eti Üretimi(Aylık)                       |      |         |    -%2,0|
     |                |                |   Tavuk Eti Üretimi(Yıllık)                      |      |         |    -%5,0|
     |                |                |   Kesilen Tavuk Sayısı(Adet)                     |      |         |  102.218|
     |                |                |   Kesilen Tavuk Sayısı(Aylık)                    |      |         |    -%4,0|
     |                |                |   Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık)                   |      |         |    -%5,8|
     |                |                |   Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet)                  |      |         |  1,66MLR|
     |                |                |   Tavuk Yumurtası Üretimi(Aylık)                 |      |         |     %3,0|
     |                |                |   Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık)                |      |         |     %2,3|
     |                |                |   Hindi Eti Üretimi(Ton)                         |      |         |    5.108|
     |                |                |   Hindi Eti Üretimi(Aylık)                       |      |         |    %27,6|
     |                |                |   Hindi Eti Üretimi(Yıllık)                      |      |         |     %9,7|
1000 |Türkiye         |Haziran         | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton)                  |Düşük |         |  895.122|
     |                |                |   Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık)             |      |         |    -%2,0|
     |                |                |   İçme Sütü Üretimi(Ton)                         |      |         |  149.389|
     |                |                |   İçme Sütü Üretimi(Yıllık)                      |      |         |    %14,7|
     |                |                |   İnek Peyniri Üretimi(Ton)                      |      |         |   63.756|
     |                |                |   İnek Peyniri Üretimi(Yıllık)                   |      |         |     %4,5|
     |                |                |   Diğer Peynir Üretimi(Ton)                      |      |         |    5.096|
     |                |                |   Diğer Peynir Üretimi(Yıllık)                   |      |         |    -%1,5|
     |                |                |   Yoğurt Üretimi(Ton)                            |      |         |   82.341|
     |                |                |   Yoğurt Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%17,0|
     |                |                |   Ayran Üretimi(Ton)                             |      |         |   29.247|
     |                |                |   Ayran Üretimi(Yıllık)                          |      |         |   -%43,5|
1000 |Moldova         |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |   -%0,01|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %4,25|
1000 |Slovakya        |Haziran         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    %19,7|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%33,5|
1000 |Slovakya        |Haziran         | İnşaat Üretimi(Aylık)                            |Düşük |         |     %2,0|
     |                |                |   İnşaat Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%12,4|
1030 |İsveç           |Haziran         | Hanehalkı Tüketimi(Aylık)                        |Düşük |         |     %1,2|
     |                |                |   Hanehalkı Tüketimi(Yıllık)                     |      |         |    -%9,7|
1100 |İsviçre         |Haftalık        | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF)                      |Düşük |         | 693,7MLR|
     |                |                |   Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF)                  |      |         | 625,5MLR|
1100 |Ruanda          |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %10,3|
     |                |                |   Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)          |      |         |    -%0,2|
     |                |                |   Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)         |      |         |     %9,0|
     |                |                |   Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)           |      |         |     %0,6|
     |                |                |   Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)          |      |         |    %11,2|
1100 |Belarus         |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         |-125,2MLN|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         |  1,95MLR|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         |  2,08MLR|
1100 |Bulgaristan     |Haziran         | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Yüksek|         |     %0,0|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |   -%20,4|
1100 |Bulgaristan     |Haziran         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    -%0,1|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%16,1|
1100 |Bulgaristan     |Haziran         | İnşaat Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %0,3|
     |                |                |   İnşaat Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   -%14,1|
1100 |İspanya         |Temmuz          | Döviz Rezervleri(Euro)                           |Düşük |         | 68,77MLR|
1130 |Euro Bölgesi    |Ağustos         | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi                   |Düşük |         |    -18,2|
     |                |                |   Sentix Cari Endeksi                            |      |         |    -49,5|
     |                |                |   Sentix Beklenti Endeksi                        |      |         |     19,5|
1130 |Slovenya        |Haziran         | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |         |
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |         |
1200 |Güney Kıbrıs    |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         |-188,4MLN|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         | 273,9MLN|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         | 462,3MLN|
1200 |Arnavutluk      |Haziran         | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    -%0,6|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %1,8|
1200 |Malta           |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         |-291,5MLN|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         | 158,7MLN|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         | 450,2MLN|
1300 |Letonya         |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %0,1|
1300 |Kuzey Makedonya |Haziran         | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |    -%0,1|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    -%0,2|
1300 |OECD            |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     97,1|
1300 |Euro Bölgesi    |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     97,2|
1300 |Fransa          |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     97,3|
1300 |Kanada          |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     98,9|
1300 |Japonya         |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     98,2|
1300 |Almanya         |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     98,4|
1300 |İtalya          |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     95,4|
1300 |Türkiye         |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     99,3|
1300 |ABD             |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     95,7|
1300 |İngiltere       |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     97,4|
1300 |Çin             |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     99,3|
1300 |Brezilya        |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     98,9|
1300 |Hindistan       |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     91,4|
1300 |Rusya           |Temmuz          | OECD Öncü Göstergeler Endeksi                    |Düşük |         |     97,2|
1300 |İsrail          |Temmuz          | Tüketici Güven Endeksi                           |Orta  |         |      -23|
1300 |Portekiz        |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(Euro)                        |Yüksek|         |   908MLN|
     |                |                |   İhracat(Euro)                                  |      |         |  3,42MLR|
     |                |                |   İthalat(Euro)                                  |      |         |  4,33MLR|
1400 |Senegal         |Haziran         | Dış Ticaret Dengesi(CFA)                         |Yüksek|         |-126,0MLR|
     |                |                |   İhracat(CFA)                                   |      |         | 138,1MLR|
     |                |                |   İthalat(CFA)                                   |      |         | 264,1MLR|
1400 |Brezilya        |Ağustos         | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük)                   |Düşük |         |    %2,02|
1400 |Brezilya        |Haftalık        | IPC-S Enflasyon Endeksi                          |Düşük |         |    %0,49|
1425 |Brezilya        |Haftalık        | 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi)            |Düşük |         |   -%5,66|
     |                |                |   2021 Yılı GSYH Tahmini                         |      |         |    %3,50|
     |                |                |   2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini               |      |         |    %1,63|
     |                |                |   2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini               |      |         |    %3,00|
     |                |                |   2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini            |      |         |    %2,00|
     |                |                |   2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini            |      |         |    %3,00|
     |                |                |   2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini               |      |         |   -%7,92|
     |                |                |   2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini               |      |         |    %4,00|
     |                |                |   2020 Yılı Cari Denge Tahmini($)                |      |         | -6,21MLR|
     |                |                |   2021 Yılı Cari Denge Tahmini($)                |      |         | -15,6MLR|
     |                |                |   2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($)           |      |         | 55,00MLR|
     |                |                |   2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($)           |      |         | 53,31MLR|
1430 |Türkiye         |Ağustos         | 4 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi     |Düşük |         |    %2,57|
1515 |Mısır           |Temmuz          | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)          |Yüksek|         |     %1,0|
1515 |Kanada          |Temmuz          | Konut Başlangıçları                              |Düşük |         |  211.681|
1555 |Fransa          |Ağustos         | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |  -%0,574|
     |                |                |   6 Aylık BTF Bono İhale Faizi                   |      |         |  -%0,590|
     |                |                |   12 Aylık BTF Bono İhale Faizi                  |      |         |  -%0,560|
1600 |İngiltere       |Temmuz          | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini                       |Düşük |         |   -%21,2|
1600 |Belarus         |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %5,2|
1630 |Almanya         |Haziran         | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)               |Orta  |         |    -%2,1|
     |                |                |   CB Rastlantısal Endeks(Aylık)                  |      |         |     %0,7|
1700 |ABD             |Temmuz          | CB İstihdam Trend Endeksi                        |Düşük |         |    49,05|
     |                |                |   CB İstihdam Trend Endeksi(Yıllık)              |      |         |   -%54,8|
1700 |ABD             |Haziran         | JOLTS Açılan İş                                  |Düşük |         |  5,40MLN|
1730 |Ukrayna         |Temmuz          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %2,4|
1730 |Türkiye         |Temmuz          | Hazine Nakit Dengesi(TL)                         |Orta  |         |-26,76MLR|
     |                |                |   Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL)                   |      |         |-21,78MLR|
1730 |Türkiye         |Temmuz          | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti         |Düşük |         |    %9,44|
     |                |                |   Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay)     |      |         |     42,0|
1730 |Türkiye         |Temmuz          | Hazine İç Borç Çevirme Oranı                     |Düşük |         |   %179,6|
1800 |ABD             |Temmuz          | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi       |Düşük |         |    %2,68|
1830 |ABD             |Ağustos         | 13 Haftalık Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |   %0,100|
1830 |ABD             |Ağustos         | 26 Haftalık Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |   %0,105|
1930 |ABD             |Temmuz          | TD Ameritrade IMX Endeksi                        |Düşük |         |     4,55|
2300 |ABD             |Haftalık        | AISI Çelik Üretimi(Ton)                          |Düşük |         | 1,328MLN|
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi(Haftalık)                   |      |         |     %0,6|
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi(Yıllık)                     |      |         |   -%28,1|
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı          |      |         |    %59,3|
2300 |ABD             |Haftalık        | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon)              |Düşük |         |    2.176|
     |                |                |   Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent)       |      |         |      0,1|
     |                |                |   Perakende Motorin Fiyatları($/Galon)           |      |         |    2.424|
     |                |                |   Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent)      |      |         |     -0,3|    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.