Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
MEGAP
İlgili Şirket Ünvanı
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL)
26.442.900,5
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
13.221.450,25
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
97.127,39
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
10.08.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
11.08.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
MEGAP-TR.pdf
EK: 2
ENG-MEGAP.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.