Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLOLARIN ve ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

Karar Tarihi:    07/08/2020

  

Karar Numarası:          19

  

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

  

  

a) Fiba Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30.06.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tablolarının ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,

  

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

  

  

Saygılarımızla,                                                                                         

  

 

  

Mehmet GÜLEŞCİ

  

Yönetim Kurulu Başkanı

  

F.Özge YILMAZ

  

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

  

Begüm BAŞLI ÖGE

  

Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.