Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
11.08.2020
Genel Kurul Tarihi
13.09.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.09.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul, Grand Makel Hotel Topkapı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
11 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.09.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Eylül 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.