Mercer: Ücret artış bütçeleri enflasyon beklentisinin üzerinde
21/09/2020 11:28:21

    Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer  alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve  danışmanlık veren Mercer, ‘Ücret ve Yan Hak Trendleri Ara Anketi’nin  sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre  2020 yılında  firmaların gerçekleştirdiği ücret artışı yüzde 14,5 olarak  gerçekleşti. Firmaların yüzde 53,4’ü 2021 yılı için yüzde 13,8  bandında zam yapmayı planlarken, tüm dünyayı etkisi altına alan  pandemi sebebiyle önünü görmekte zorlanan firmaların yüzde 46,6’sının  henüz ücret artışıyla ilgili bir fikri bulunmuyor.
    144’ü uluslararası 39’u ulusal toplam 183 firmanın katıldığı  anketin sonuçlarına göre  firmaların 2020 yılı sonunda gerçekleşmesini  beklediği enflasyon oranı yüzde 12. Pandemiyle birlikte kısa çalışma  ödeneğine başvuran firmaların oranı yüzde 30,5 iken, yüzde 69,5’u  böyle bir girişimde bulunmadı. Kısa çalışma ödeneğine başvurulan  pozisyonlar arasında ise yüzde 60,4’lük oran ile operasyon bölümü ve  merkez ofis çalışanları il sırada yer alıyor. Bunu, saha satış  çalışanları yüzde 50,9 oranıyla, üretim departmanındaki mavi yakalı  çalışanları yüzde 49,1 oranıyla takip ediyor. Sisteme dahil olan  üretim departmanındaki beyaz yakalı çalışanların oranı ise yüzde 37,7.
    Ankete katılan firmaların yüzde 94,3’ü ücret artış oranını  belirlerken yıllık tüketici enflasyonunu dikkate alıyor. Firmaların  yüzde 67,2’si yılsonu ücret artış tahminleri raporlarını, yüzde 29,9’u  ise EUR / TRY – USD / TRY kur değişimini dikkate alıyor. Firmaların  yüzde 99,4 maaş ödemelerini Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyor.
Bununla beraber Şirketlerin yüzde 5,7'si belirli çalışan gruplarına
EUR ile yüzde 2,9'u ise USD ile ödeme yapıyor.


    Yan haklar pandemiden etkilenmedi

    Dünyada ve Türkiye’de yan hak uygulamaları konusunda lider olan
Mercer’ın ‘Ücret ve Yan Hak Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarını göre   firmaların yüzde 92,9’u maliyet tasarrufu amacıyla yan hakların  kapsamında veya yan haklar tutarında bir düşüş gerçekleştirmedi. Yüzde
7,1 oran ile yan haklar kapsamında daralma veya tutarda düşme  gerçekleştiren firmaların sektörlerine bakıldığında, yüzde 33,3 ile  bankacılık / finansal hizmetler ve yüzde 25 ile sigorta / reasürans  sektörleri dikkat çekiyor. Ankete katılan firmaların yüzde 66,8’i yol  yardımı, yüzde 33,3’ü yemek yardımı, yüzde 25’i yakıt ödeneği, yüzde
16,7’si şartlı ödenekler (doğum, evlilik, cenaze, kira, yer  değiştirme) ve yüzde 8,3’ü sosyal ödenekler (ısınma, dini bayram) gibi  uygulamalarda daralma veya düşüş gerçekleştirdi.

    Firmaların yüzde 87’sinin planında işten çıkarma yok

    Anketin sonuçlarına göre  firmaların yüzde 12,9’u işçi çıkarımı  planlamıyor. Firmaların yüzde 61,2’si ise pandemi sebebiyle izinler  kapsamında bir aksiyon almazken, aksiyon alan firmaların oranı yüzde
38,8. Alınan aksiyonlar arasında yüzde 40,6 oranı ile toplu izin  uygulaması ilk sırada gelirken, bunuz yüzde 48,4 ile köprü izni ve  yüzde 28,1 ile mazeret izni takip ediyor. Firmaların yüzde 82,8’i  pandemi sebebiyle ücretsiz izin uygulaması gerçekleştirdi.
    Firmaların yüzde 45’i uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi  planlıyor
    Pandemi süreciyle birlikte uygulamaya başlanan uzaktan çalışmanın  kalıcı olması yönünde firmaların çalışma içinde oldukları da göze  çarpıyor. Anketin sonuçlarına göre  firmaların yüzde 45,1’i uzaktan  çalışmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Yüzde 94,7 ile merkez ofis  çalışanları uzaktan çalışma planlanan pozisyonlar arasında ilk sırada  yer alıyor. Ardından yüzde 77,9 ile bilgi işlem, yüzde 56,8 operasyon,  yüzde 46,3 ile saha satış, yüzde 22,1 ile üretim departmanındaki beyaz  yakalı çalışanlar geliyor. Uzaktan çalışma süresinde firmaların yüzde
80’i çalışanlarına yeni bir hak sağlamadı. Bu konu firmaların yüzde
12’7’sinin gündeminde yer alırken, yüzde 7,5’u tek seferlik ödeme,  yüzde 6,9’u yemek kartı, internet limiti artırımı ve bonus ödemeler  yaptı. Yüzde 4,6’sı ise günlük veya aylık ödenek sağladı.

    Firmaların yüzde 50’si ulaşım, yüzde 71’i yemek çeki desteği  veriyor

    Ankete katılan firmaların yüzde 50,9 çalışanlarına ortalama 372,5
TL ulaşım ödeneği sağlıyor. Çalışanlarına yemek çeki desteği veren  firmaların oranı ise yüzde 71,1. 2021 yılında firmaların yüzde 44,1’i  yemek çekinde, yüzde 31,1’i ise ulaşım ödeneğinde artış düşünüyor.
Sadece 3,1’lik bölümü ulaşım ödeneğinde azaltma yapmayı planlıyor.
Çalışanların çocukları için eğitim yardımında bulunan firmaların  sayısı yüzde 16,5. Bu firmalar ortalama 4 bin 200 TL’lik bir yardım  olanağı sunuyor. 2021 yılında firmaların yüzde 83,4’ü çalışanlarına  yeni bir yan hak sağlamayı düşünmüyor. Firmaların yüzde 7,7’si ise  internet yardımı yapmayı planlıyor.

    Analizin tamamı için:

https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-arastirma/eylul-2020-ucret-artisi-ve-yan-haklar-trendleri-ara-anket-sonuc-raporu.html    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.