Özet Bilgi
Sermaye Arttırımına İlişkin Tescil İşlemi Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
175.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9
175.000.000
25.000.000,000
14,28571
VAKFN, TRAVAKFN91P9
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
175.000.000
25.000.000,000
14,28571
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
16.09.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
17.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
10.09.2020
SPK Başvuru Tarihi
17.08.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
10.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
21.09.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere 25.000.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 175.000.000-TL' dan 200.000.000-TL'na yükseltilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/09/2020 tarih ve 56/1122 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.18/09/2020 tarihinde tescil edilmiş olup,21/09/2020 tarihinde TTSG 'de Tescili ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İHRAÇ BELGESİ.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.