Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
54.437.596,32
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KUYAS, TREKYAS00018
54.437.596,32
45.562.403,680
83,69657
1,00
KUYAS, TREKYAS00018
Hamiline
KUYAS(RÜÇHAN), TRRKUYA00032
316.974,995
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
54.437.596,32
45.562.403,680
83,69657
316.974,995
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar iptal edilecektir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
16.09.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
30.09.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
08.07.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
10.09.2020
Ödeme Tarihi
18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 16.09.2020 tarihinde başlayıp 30.09.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 316.974,995 TL olup, kalan paylar 6.10.2020 -7.10.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Hak Kullanım İhraççı Bilgilendirme Raporu.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.