Özet Bilgi
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemi SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.09.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2020
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
157.855.530,48
0
0
157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
119.644.469,52
0
0
119.644.469,52
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
277.500.000 TL
0 TL
0 TL
277.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.09.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
15.10.2020
SPK Başvuru Tarihi
01.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
15.10.2020
Ek Açıklamalar

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı, SPK Onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Öncesi ve Sonrası Finansal Tablolar ektedir.

Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
SPK ONAYI.pdf - Diğer
EK: 2
ONAYLI DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 3
AYENENERJİ - 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 4
AYEL ELEKTRİK - 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 5
AYENENERJİ - 01.07.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 6
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme Sözleşmesi
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.