[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKTVK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LeaseCertificatesThatWillBeSoldInQualifiedInvestorsMarketAbstract|
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_Issuer|
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
oda_ISINCode|
ISIN Kodu
TRDABVK22115
oda_NominalValue|
Nominal Değer (TL)
50.000.000
oda_RedemptionDate|
İtfa Tarihi
12/02/2021
oda_StartingDateOfSale|
Satış Başlangıç Tarihi
23/10/2020
oda_EndingDateOfSale|
Satış Bitiş Tarihi
02/11/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

-

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.