[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

14.09.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında % 100 oranında bağlı ortaklarımız olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına sunulmasına  karar verildiğini bildirmiş idik. Birleşme işlemine ilişkin tescil 02.11.2020 tarihinde yapılmıştır.

Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi genel müdürü olan Suat Sümer görevinden ayrılmış olup Artım Bilişim Çözümleri A.Ş genel müdürü Erhan Doğan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi genel müdürü olmuştur.

    Şirketimizin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında da % 100'dür.  Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.