[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Ekli mali tablo 01.01.2020-30.09.2020 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.