[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10.11.2020 tarih ve  2020/12 sayılı Yönetim kararı ile 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 62.500.000 TL (%200 ) artırılarak 93.750.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu sermaye artışında elde edilmesi planlanan  fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. Fıkrası çercevesinde hazırlanmış olan rapor ektedir.

  

Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.