[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MRGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 12.11.2020 tarih 1251 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

  

Sermayesinin %47,85'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 220.000.000 TL artırılarak 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararı kapsamında ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli paylar için tarafımızca sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin gerekli planlamaların yapılmasına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.