Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.12.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DARDL, TRADARDL91A3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DARDL, TRADARDL91A3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL) tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 5.323.106,00 TL Net Dönem karı oluşmuştur. T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 6.401.474,27 TL. Net Dönem karı oluşmuştur.Şirketimizin 2019 yılı mali tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul'umuza sunulmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
dardanel_2019 kar_dagitim_tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
53.283.753
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
0
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
5.323.106
6.401.474,27
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
5.323.106
6.401.474,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-343.127.154
-375.319.640,89
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL) tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 5.323.106,00 TL Net Dönem karı oluşmuştur. T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 6.401.474,27 TL. Net Dönem karı oluşmuştur.Şirketimizin 2019 yılı mali tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul'umuza sunulmasına karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.