Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Olağan Genel Kurul Onayına Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.11.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025
0
0
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususunun, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
14.794.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-3.383.445
-1.840.365,54
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
-3.383.445
-1.840.365,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
4.206.123,26
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-3.383.445
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-3.383.445
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.