Özet Bilgi
2018 ve 2019 Yılları Hesap dönemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
27.11.2020
Genel Kurul Tarihi
30.12.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.12.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
10 - 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması,
11 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
18 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
20 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
23 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
24 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
25 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
26 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL ÇAĞRISI ve VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla,

2018 ve 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.