[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.11.2020 ve  07.12.2020 tarihli yazıları ile; Şirketimiz 30.06.2020 tarihli Finansal Durum tablosunda öz sermayenin negatif  olduğu tespitinden hareketle, Şirketimiz 30.09.2020 ve 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamaları çerçevesinde  TTK 376 ara bilanço hazırlanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi istenilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ve 04.10.2018 tarihli  ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) öz kaynağı 2.276.275 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %50'sinden fazlasının korunduğunu göstermektedir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.