[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOrModificationOfBenchmarkCriteriaAbstract|
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde;

01.01.2021 tarihinden itibaren 2020 yılı için belirlenen mevcut karşılaştırma ölçünün ve yatırım stratejisinin değiştirilmeden aynen uygulanmasına, karar verilmiştir.

Karşılaştırma Ölçütü:

Eşik Değer(Mutlak Getiri Hedeflemesi)

Mutlak Değer: Net: % 12 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)

Yatırım Stratejisi

PORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİ
MİN (%)
MAX (%)
EUROBOND
050
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
025
ORTAKLIK PAYLARI
0100
DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
050
TERS REPO
0100
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
020
YATIRIM FONLARI
020
TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
075
VARANTLAR
010


* Portföy Yönetimi Şirketi VİOP, türev ürünler, ödünç menkul kıymetler yatırım fonları ve diğer tüm yatırım araçları portföy yatırım kısıtlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Menkul Kıymet Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yazılı sınırlamalara uymakla yükümlüdür.


  
  
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.