[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

06/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 19/11/2020 tarihinde Sermaye Piyası Kuruluna başvurusu yapılan tahsisli sermaye artışına, 12.350.000 TL olarak katılmak isteyen ve taahhütleri alınanan yatırımcı grubu, başvuru sırasındaki beyanlarını göz önüne alarak, pay senedi fiyatında yaşanan aşırı volatil hareketler ve spekülatif fiyatlamalardan dolayı tahsisli sermaye artırımına katılmaktan vaz geçtiklerini şirketimize ve ilgili otoriteye yazılı olarak bildirmişlerdir. Tahsisli Sermaye arttırım süreci, diğer yatırımcıların taahhütleri olan 4.000.000 TL' lik miktar üzerinden güncellenerek devam ettirilecektir.

Yatrımcılrımıza ve kamuoyuna duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.