Özet Bilgi
2019 Takvim Yılı İkinci Taksit Temettü Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
1. Taksit
17,8900000
1.789
15
15,2065000
1.520,65
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
2. Taksit
42,7800000
4.278
15
36,3630000
3.636,3
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
TOPLAM
60,6700000
6.067
15
51,5695000
5.156,95
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
1. Taksit
17,8900000
1.789
15
15,2065000
1.520,65
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
2. Taksit
42,7800000
4.278
15
36,3630000
3.636,3
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
TOPLAM
60,6700000
6.067
15
51,5695000
5.156,95
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
24.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
2. Taksit
04.01.2021
04.01.2021
06.01.2021
05.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
0
0
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
0
0
Ek Açıklamalar
17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, ikinci fıkrasında ise Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenir hükmü gereğince ve 18.09.2020 tarih 31248 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı gereğince, birinci fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildiğinden, şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi yapılamamıştır.

Bahse konu Kanun'un süresinin uzamaması durumunda, Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesinin 04.01.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım TablosuKap.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.150.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
40.822.067
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
276.460.134
266.608.511
4. Vergiler ( - )
-26.614.923
-27.076.312
5. Net Dönem Kârı
234.222.106
239.532.199
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
234.222.106
239.532.199
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
118.154
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
234.340.260
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
11.717.013
0
* Nakit
11.717.013
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
8.900.203,72
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
8.900.203,72
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
179.393.487
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
19.985.320,37
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
14.226.081,91
19.536.174,91
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
6.091.647,19
0
2,6
51,5695
5.156,95
B Grubu
156.352.277,81
0
66,75
51,5695
5.156,95
TOPLAM
162.443.925
0
69,35
51,5695
5.156,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 26.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.