[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KLNMA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den tamamı nakden 750.000.000 TL (%88,23529) olmak üzere 1.600.0.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 750.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 58.238,585 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ERTUĞRUL ERDOĞAN
14.000
% 24,04
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
METİN YAĞCIOĞLU
7.873
% 13,52
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
OZAN DUMAN
6.579
% 11,3
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
CEM ERKAN
5.000
% 8,59
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR
3.986
% 6,84
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
BÜLENT ETİ
3.490
% 5,99
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY
3.000
% 5,15
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.