Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora
8.215.436,15
TRY
15,6484
Cihat Kora
5.107.256,32
TRY
9,7281
M.Reha Kora
4.055.213,71
TRY
7,7242
A.Haluk Kora
706.679,51
TRY
1,3461
Ferit Kora
2.018.585,34
TRY
3,8449
Özay Kora
1.807.926,66
TRY
3,4437
Tülay Önel
1.409.091,68
TRY
2,6840
Zeynep Kora
14.644,65
TRY
0,0279
Ayşe Kora Akersoy
15.153,80
TRY
0,0289
Z.Ayşegül Kora
2.812,5
TRY
0,0054
Nihat Erkan
849,23
TRY
0,0016
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.