Özet Bilgi
2019 yılına ait 2.taksit temettünün dağıtım tarihi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
1. Taksit
0,2096217
20,96217
15
0,1781784
17,81784
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
2. Taksit
0,4660375
46,60375
15
0,3961318
39,61318
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
TOPLAM
0,6756592
67,56592
15
0,5743102
57,43102
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
27.04.2020
27.04.2020
29.04.2020
28.04.2020
2. Taksit
05.01.2021
05.01.2021
07.01.2021
06.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
0
0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
0
0
Ek Açıklamalar

18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının 30 Eylül 2020 sonrasına ertelenmesi süreci üç ay daha uzatılmıştı.

Yönetim Kurulu 04.01.2021 tarihinde aldığı karara göre; 24.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtımına karar verilen ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan dağıtılamayan ikinci taksit tutarları 24.466.973,91 TL 'sı hissedarlara ve 311.124,05 TL 'sı Yönetim Kurulu Üyelerine 05.01.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.301.139,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
57.006.471
57.965.697,56
4. Vergiler ( - )
12.541.250,34
13.235.475,34
5. Net Dönem Kârı
44.465.220,66
44.730.222,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.236.511,11
2.236.511,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
42.228.709,55
42.493.711,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
42.228.709,55
42.493.711,11
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
81.318,33
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
42.310.027,88
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.462.005,58
0
* Nakit
8.462.005,58
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
422.287,1
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
422.287,1
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
27.010.110,44
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.326.940,31
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
3.007.366,12
3.272.367,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.153,66
0
0
0,5743104
57,43104
B Grubu
1.722,93
0
0
0,5743104
57,43104
C Grubu
1.802,19
0
0
0,5743104
57,43104
D Grubu
64,32
0
0
0,5743104
57,43104
E Grubu
683.429,44
0
1,62
0,5743104
57,43104
F Grubu
29.462.126,08
0
69,77
0,5743104
57,43104
TOPLAM
30.151.298,62
0
71,4
0,5743104
57,43104
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.