Özet Bilgi
2019 yılına ait 2.taksit temettünün dağıtım tarihi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
1. Taksit
1,1368133
113,68133
15
0,9662913
96,62913
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
2. Taksit
0,3728766
37,28766
15
0,3169451
31,69451
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
TOPLAM
0,5602614
56,02614
15
0,4762221
47,62221
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
1. Taksit
1,1368133
113,68133
15
0,9662913
96,62913
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
2. Taksit
0,3728766
37,28766
15
0,3169451
31,69451
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
TOPLAM
0,5602614
56,02614
15
0,4762221
47,62221
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
1. Taksit
1,1368133
113,68133
15
0,9662913
96,62913
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
2. Taksit
0,3728766
37,28766
15
0,3169451
31,69451
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
TOPLAM
0,5602614
56,02614
15
0,4762221
47,62221
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
1. Taksit
1,1368133
113,68133
15
0,9662913
96,62913
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
2. Taksit
0,3728767
37,28767
15
0,3169451
31,69451
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
TOPLAM
0,5602614
56,02614
15
0,4762221
47,62221
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
1. Taksit
1,1368133
113,68133
15
0,9662913
96,62913
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
2. Taksit
0,3728766
37,28766
15
0,3169451
31,69451
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
TOPLAM
0,5602614
56,02614
15
0,4762221
47,62221
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
30.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
04.05.2020
2. Taksit
06.01.2021
06.01.2021
08.01.2021
07.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
0
0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
0
0
Ek Açıklamalar

18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen net dönem karının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının 30 Eylül 2020 sonrasına ertelenmesi süreci üç ay daha uzatılmıştı.

Yönetim Kurulu 04.01.2021 tarihinde aldığı karara göre; 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtımına karar verilen ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile dağıtılamayan 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan ikinci taksit tutarlarının 6 Ocak 2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Kar Dağıtımı Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.725.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
162.550.553
126.686.177,6
4. Vergiler ( - )
22.139.441
13.119.671,62
5. Net Dönem Kârı
131.518.069
113.566.505,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.518.069
113.566.505,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
400.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.918.069
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.383.613,8
0
* Nakit
26.383.613,8
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.135.665,06
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.135.665,06
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
57.655.600,63
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
8.393.862,95
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
37.949.326,56
19.997.763,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
390.030,33
0
0,3
2,889114
288,91114
B Grubu
320.691,6
0
0,24
2,889114
288,91114
C Grubu
327.192,11
0
0,25
2,889114
288,91114
D Grubu
2.166,84
0
0
2,889114
288,91114
E Grubu
70.393.251,39
0
53,52
2,889114
288,91114
TOPLAM
71.433.332,27
0
54,31
2,889114
288,91114
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.