Özet Bilgi
Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK Onaylı Duyuru Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.12.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2020
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8
2.616.938.288
0
0
2.616.938.288
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
2.616.938.288 TL
0 TL
0 TL
2.616.938.288 TL
SPK Başvuru Tarihi
24.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
31.12.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarını kolaylaştırılmış usulde birleşmek suretiyle devralmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1618 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni açıklama ekinde yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.