[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulumuz, 10/01/2011 tarihli, Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Garanti Finansal Kiralama A.Ş. den, leasing yolu ile kiralamış olduğu ve SPK Konsolide Finansal Tablolarında ‘'Kullanım Hakkı Varlıkları'' grubunda takip ettiği, şirket merkezinin bulunduğu gayrimenkulün, güncel değerinin tespitine yönelik olarak değerleme raporu hazırlatılmasına karar vermiştir.

1 A Group Gayri Menkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan 21/12/2020 tarihli, 600-005-12-20-0001 no.lu Değerleme Raporuna göre, gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri 87.637.000 TL olarak tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, Gayrimenkulün SPK Konsolide Finansal tablolarında görünen  değeri ile, gerçeğe uygun değeri arasındaki oluşan pozitif değer farkının, 31/12/2020 tarihli, açıklanacak olan SPK Konsolide Finansal tablolarında, Öz Kaynaklar altında muhasebeleştirilmesine karar verilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.