[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kartal İlçesi Referans Kartal Towers Projesindeki Taşınmazların Yıl Sonu Değerleme Raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
08.01.20201
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kartal İlçesi 11441 Ada 70 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Kartal Towers Projesindeki taşınmazlara ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.