Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Spk 'nın uygunluk görüşü doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.12.2020
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
06.01.2021
Ek Açıklamalar

03.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL' na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-13731 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.

Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2
Spk_Onay_Yazısı.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.