Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
184.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
243.066.196
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020
1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
183.997.000
59.066.196
32,10171
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038
1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046
1.000
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
184.000.000
59.066.196,000
32,10119
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
HAMDİ AKIN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
12.01.2021
SPK Başvuru Tarihi
28.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Paya Dönüştürülebilir Tahvilin 238.627.431,84 TL olarak itfası gerçekleşmiş olup 30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulumuz kararı ve 07.01.2021 tarihli SPK onayı çerçevesinde 4,04 TL dönüştürme fiyatından gerçekleştirilen tahsisli sermaye artışı sonucunda 59.066.196 adet B grubu yeni pay ihraç edilerek sermaye 243.066.196 TL'ye artırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
pdt-pay ihraç belgesi.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.