[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/01/2021 tarih ve  BİAŞ-2-157 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin  olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya  açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bu minvalde yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemeleri, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmaları, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermeleri gereğini hatırlatmak  isteriz.


Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.